Arrangement

Fagdag på Haraldsplass helsecampus

Haraldsplass helsecampus inviterer til fagdag i forbindelse med åpningen av campusen. Temaet for fagdagen er «de skrøpelige eldre med mange treffpunkt mot kommune og spesialisthelsetjenesten». Irene Aasmul og Sebastian von Hofacker fra Verdighetsenteret er to av foredragsholderne (bildet).

Program for fagdagen

09.30-10.00 Registrering, kaffe / te

10.00-10.10 Åpningsapell v/ Ada Jentoft Bjerkvig

10.10-10.30 Åpningsinnlegg v/ Eldreombud Bente Lund Jacobsen

10.30-11.20 Løser teknologi våre omsorgsoppgaver for de mest skrøpelige, panelsamtale v/ Herdis Alvsvåg, Petter Thornam og Lars Olav Gåsdal

11.20-11.35 Pause

11.35-11.55 Overføringer av pasienter v/Trine Oksholm

11.55-12.15 Eldres bruk av legevakt v/Marit Bakken

12.15-12.40 «Kollektivet», v/Eva Krokan Unge flytter inn på sykehjem

12.40-13.40 Lunsj med noe å bite i

13.40-14.20 Workshop Forhåndssamtale på sykehjem – hva er hindringer og hva er fremmere v/ Irene Aasmul i samarbeid med Sebastian Von Hofacker

14.20-14.35 Pause

14.35-15.15 Åndelig og eksistensiell omsorg, v/ Tove Giske

15.15-15.30 Oppsummering

Arrangører

Fagdagen er et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Stiftelsen Verdighetsenteret og Haraldsplass Diakonale Stiftelse.