Fagforum Frivillighet: Frivillighetskoordinering på sykehjem - ikke råd til å prioritere, ikke råd til å la være

Velkommen til Fagforum frivillighet 6. september! Dette er et kostnadsfritt tilbud til tidligere deltakere på etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg (Frivillighet i eldreomsorg). Fagforum holdes digitalt på Zoom

Yngre og eldre kvinne snakker sammen

Program


Tema: Frivillighetskoordinering på sykehjem - ikke råd til å prioritere, ikke råd til å la være

Vi møtes til foredrag og erfaringsutveksling

Rådgiver ved Verdighetsenteret, Susanne Solvi Fagerbakke presenterer et prioriteringsdilemma knyttet til frivillighetskoordinering på sykehjem med påfølgende diskusjon/innspill. På denne måten kan dere være med å spille inn viktige poenger og sitater til en fagartikkel som skal skrives på området.

Om foredragsholderen
Susanne Solvi Fagerbakke er rådgiver ved Verdighetsenterets avdeling Frivillighet og kultur og kursleder i Bergen. Susanne har mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap og har lang erfaring med frivillighetskoordinering, organisasjons- og lederutvikling fra Kreftforeningen og Norges Røde Kors.


Deltakerne må ha tilgang på PC, nettbrett eller smarttelefon med mikrofon og kamera samt stabil nettforbindelse.

Om Fagforum frivillighet

Fagforum frivillighet er et digitalt møtested hvor du som har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg (Frivillighet i eldreomsorg) får faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog også etter utdanningen. På Fagforum vil dere både kunne møte deltakere fra deres eget kull, samt andre deltakere.