Fagforum Frivillighet: Juridiske perspektiver

Velkommen til Fagforum! Dette er for tidligere deltakere på etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg.

Program

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested hvor du som har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg får faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog også etter utdanningen. På Fagforum vil dere både kunne møte deltakere fra deres eget kull, samt andre deltakere.

Dere vil på dette fagforumet få et gjensyn med advokat Dag-Heine Bjørndal.

Hvilke juridiske dilemmaer kan man møte på når frivillige skal gjøre en innsats i eldreomsorg? Kan vi komme frem til noen gode måter å møte dilemmaene på - til glede for alle parter i samarbeidet?

I fagforumets første time skal vi ha en kort faglig innledning, etterfulgt av gruppearbeid hvor dere sammen skal finne frem til spørsmål som dere ønsker å stille til advokat.

I fagforumets andre time kommer advokat Dag-Heine Bjørndal for å svare på spørsmål fra gruppene. På dette fagforumet er det mulig å få svar fra advokat på spørsmål du møter i egen arbeidshverdag knyttet til frivillighet i eldreomsorg.

Deltakerne må ha tilgang på PC med mikrofon og kamera samt stabil nettforbindelse.