Fagforum frivillighet: Ny frivillighetshåndbok

Digitalt fagforum er et jevnlig digitalt møtested hvor du som har tatt utdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg får faglig påfyll og erfaringsutveksling.

Velkommen til fagforum!

Målgruppen for dette tilbudet er tidligere deltakere på etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg. Deltakelse på digitalt fagforum er gratis, men du må melde deg på.

Vi ønsker å tilrettelegge for at du som jobber innen fagfeltet frivillighet i eldreomsorg skal kunne bygge nettverk, og ha en arena for dialog også etter utdanningen. På Fagforum vil dere både kunne møte deltakere fra deres eget kull, samt andre deltakere.

Få et første blikk inn i ny frivillighetshåndbok,
og bli med på å påvirke endelig resultat

Verdighetsenteret utvikler nå i samarbeid med USHT Trøndelag Sør en frivillighetshåndbok med ansatte på sykehjem og aktivitetstilbud for eldre som målgruppe. Håndboken skal lanseres i løpet av året, og den vil være til fri nedlastning for alle.

På dette fagforumet vil vi gi dere et innblikk i håndbokens innhold og struktur. Dere vil kunne komme med deres tanker om hva dere syns om håndboken, og hva som eventuelt mangler.

Vi vil dykke litt dypere ned i tematikken "Å bygge god kultur for samarbeid med frivillige". Her kommer vi med noen tips, og åpner for en erfaringsutveksling hvor dere kan dele med hverandre hvordan dere jobber for å skape en god kultur for samarbeid.

Møt Julie Tessem og Beate Magerholm som jobber med frivillighetshåndboken fra Verdighetsenterets side, og Kaja Hovde Bye som jobber med håndboken fra USHT sin side.

Det vil senere også komme en frivillighetshåndbok med ansatte i hjemmetjeneste som målgruppe, men i denne omgang er sykehjem og aktivitetstilbud fokusområdet.

Deltakerne må ha tilgang på PC med mikrofon og kamera, samt stabil nettforbindelse.