Arrangement

Fagsamling for frivillighets­koordinatorer

Velkommen til koordinatorsamling på Oslo kongressenter 26. og 27. oktober 2022!

Se programmet for konferansen her

Kvinne og mann portrett satt sammen

Velkommen til konferanse om aktivitet og frivillighet

Vi møtes på Oslo kongressenter til to begivenhetsrike dager. Det blir aktuelle foredrag, opplegg for å fremme nettverksbygging og erfaringsutveksling, og ikke minst tid til å møte gamle kjente og stifte nye bekjentskaper.

Målgruppen er både tidligere og nåværende deltakere på etterutdanningen Frivillighetskoordinering - eldreomsorg, og andre med interesse for fagfeltet. Vi henvender oss både til ansatte/ledere i omsorgssektoren, frivilligsentraler og frivillige organisasjoner.

Se programmet for konferansen her

Programomtale:

Seniorressursen og aldersvennlig frivillighet

Ingrid Køhler Knutsen fra Senteret for et aldersvennlig Norge vil snakke om seniorressursen og aldersvennlig frivillighet. For mange kommer pensjonisttilværelsen til å vare nesten en tredjedel av livet. Senter for et aldersvennlig Norge jobber for at den blir meningsfull både for den enkelte og for samfunnet. Et viktig fokus er at de eldre som vil bidra, må få bidra. Enten det er med lønnet eller frivillig arbeid, og senteret jobber med flere prosjekt knyttet til rekruttering, tilrettelegging og organisering av seniorressursen i frivilligheten. Senteret for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet.

Vanja Konradsen fra Frivillighet Norge vil snakke om hvordan Frivillighet Norge arbeider med en aldersvennlig frivillighet og mobiliserer mot ensomhet ved å vise vei til fellesskap i organisasjoner. Frivillige organisasjoner ønsker flere eldre med som viktige ressurser i sine lokallag, og godt samarbeid med kommunene er viktig for å lykkes. Frivillighet Norge vil blant annet presentere tall fra nye nasjonale undersøkelser og utvikler anbefalinger for kommuner som tilretteleggere for økt deltakelse. Konradsen og Lindstad vil på konferansen fortelle mer om dette

Innovasjonsmodell for økt frivillighet

Mona Stenhaug Johannessen, universitetslektor ved ved UiT Norges arktiske universitet i Harstad, forsker på frivillighet med særlig fokus på livsgledehjem. Hun kommer til konferansen for å snakke om hvordan vi kan ivareta frivillige i eldreomsorgen på best mulig måte, og vil presentere en innovasjonsmodell for økt frivillighet.

Gammel og skeiv

Hva er det spesielle ved skeiv aldring, og hvordan jobber vi for at eldre skeive kan fortsette å være seg selv både der de bor og der de deltar i sosiale aktiviteter? Hvordan kan vi skape mer likeverdige og inkluderende aktiviteter og tilbud i samarbeid med frivillige? Olga Tvedt, prest og rådgiver i Kirkens Bymisjon vil sammen med Janne Bromseth, forsker - Skeiv kunnskap - FRI Oslo og Vikens kompetansehevingsprogram, på konferansen fortelle oss om prosjektet "Gammel og skeiv". Meti Olika, prosjektleder i FRI Oslo og Viken vil også bli med på senen og forteller om deres sosiale tiltak for å forebygge sosial isolering blant skeive voksne og særlig eldre skeive voksne.

Vargtime

Vargtimen. 15.oktober, bare noen få dager før årets Koordinatorsamling, «fyller» den populære detektiven og bestefaren Varg Veum 80 år. Men jubilanten kan neppe se frem til en rolig alderdom. Forfatter Gunnar Staalesen har planen klar for privatetterforskerens sorti.

Staalesen debuterte for 53 år siden. Nå kan vi møte den samfunnsbevisste og aktive 75-åringen under høstens nasjonale konferanse om koordinering av frivillig innsats i eldreomsorgen. Han vil avrunde første dag med å fremføre utdrag fra bøkene sine, Norges mest leste krimserie! Det handler om både brå og langsom død, men også at det store mysteriet som heter ‘livet’ aldri slutter å overraske. Staalesen vil komme inn på aldring, kunst, og ikke minst; Hvordan den enkelte selv kan bidra i samfunnet. Slik vil han sammen med sin stadig mer gråhårete fiktive følgesvenn, Varg Veum, utfylle og utfordre våre forestillinger om eldre som ressurs. Jazzsaksofonist Jan Kåre Hystad og-pianist Dag Arnesen gir i tillegg det kjente musikalske anslaget til forfatterens tørrvittige sitater. Det er dermed en spennende og aktuell, spesialkomponert VARGTIME som står på plakaten denne onsdagen!

Vi trenger nye bilder av aldring

I konferansens avslutningsinnlegg vil vi gi sceneplass til psykolog og parterapeut Sissel Gran. Her deler hun sine personlige tanker om aldring og samfunnsengasjement, mens hun selv beveger seg mot en ny fase i livet: 70 år ung kan hun kjenne alderen på kroppen og innse at hun tilhører gruppen «eldre».

Sissel Gran maner til et oppgjør med egne og andres fordomsfylte forestillinger. Med utgangspunkt i boken «Inni er vi alltid unge» utfordrer hun oss til å innta en modigere holdning overfor det ufravikelige; alderdommens skjørhet og livets slutt: Hvordan kan vi komme på sporet av nye bilder om aldring? Hvor ligger mulighetene, hvordan kan vi mobilisere seniorressursen og «leve hele livet»? I et samfunn som hyller det unge og vellykkede, er det viktig å ha i mente også den unike kraften, erfaringen og livshistorien hos en eldregenerasjon som stadig har mye å gi.
Her er Sissel Gran en viktig motstemme, som taler direkte til oss som individer, medmennesker, frivillige og pårørende.

Vi vil også få et innblikk i 6 koordinatorers arbeid i praksis, vi får høre fra de frivillige selv, og vi vil møte Norges Frivilligsentraler. Det blir underveis rom for innspill fra publikum.

Bli med på konferansemiddag

Det blir konferansemiddag onsdag 26. oktober klokken 16.30 i restauranten ved Oslo Kongressenter. På menyen står en to-rettes konferansemiddag, med muligheter for å kjøpe ønsket drikke. Prisen for dette er kroner 395,- per person, og du kan velge dette som et alternativ i påmeldingsskjemaet.