Konferansen Frivillighet og aktivitet i eldreomsorg

Deltakere på konferanse sitter i konferansesalen

Presentasjoner fra konferansen