Etterutdanning

Frivillighet i eldreomsorg kull 35

Etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg, er en praksisnær utdanning om samarbeid mellom kommunen, frivillig sektor og nærmiljø for en verdig alderdom.

eldre dame med en frivillig ung dame sitter med hagearbeid

Målet med etterutdanningen

En praksisnær etterutdanning for å få til økt aktivitet, system og samarbeid mellom kommune og frivillighet.

Utdanningen kombinerer det praksisnære med en innføring i det grunnleggende innen nyheter og forskning på feltet. I tillegg til foredrag fra Verdighetsenterets egne kursledere hentes foredragsholdere inn fra både frivillig og kommunal sektor med et fokus på tilrettelegging av for frivillighet og gode samarbeid.

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

Prosjekt

Hver deltaker utvikler et prosjekt på egen arbeidsplass som kombinerer frivillighet og eldreomsorg. Prosjektene favner bredt fra små og store konkrete aktiviteter for eldre til utforming av strategi og kartlegging. Som deltaker får du faglig støtte og veiledning til ditt prosjekt fra Verdighetsenteret.

På utdanningen underviser vi blant annet i:

 • Samspill med frivillig sektor i omsorgssektoren med eldre som målgruppe.
 • Forebyggende perspektiv - helsefremmende frivillighet.
 • Systemer for frivillighet: Rekruttering, organisering, opplæring, ivaretakelse.
 • Samarbeid mellom kommune, frivillig sektor og nærmiljø om eldreomsorg.
 • Juridiske og etiske dilemmaer.
 • Hvordan bygge god kultur for samarbeid mellom frivillige og ansatte.
 • Ulike blikk på koordinatorrollen i eldreomsorgen.
 • Hvordan få til et godt samspill mellom offentlig og frivillig sektor i eldreomsorg?
 • Frivillighet inn mot særlig sårbare målgrupper (demens og palliasjon).
 • Inspirasjon til aktiviteter som fremmer aktivitet, fellesskap og kreativitet i demens- og eldreomsorgen.
 • Hvordan utforme gode prosjekter med frivillighet inn i eldreomsorgen på egen arbeidsplass.
 • Prosjektarbeid og prosjektledelse.

Målgrupper

Personer i ulike roller som organiserer og tilrettelegger for frivillig innsats i eldreomsorgen, for eksempel:

 • ansatte og ledere i helse- og omsorgssektoren
 • ansatte og ledere i kommuneadministrasjon med ansvar for frivillighet i eldreomsorg
 • ansatte og ledere i frivillige organisasjoner
 • ansatteog ledere i frivilligsentraler


Utdanningen passer for deg som

 • Vil tilrettelegge for et godt samspill mellom offentlig og frivillig sektor
 • Har behov for kompetanse på frivillighet i omsorgssektoren med eldre som målgruppe
 • Ønsker mer struktur i frivillighetsarbeidet der du jobber
 • Arbeider med tilrettelegging av frivillighet i eldreomsorgen på et strategisk eller operativt nivå
 • Skal sette i gang med kartlegging, strategier eller nye aktiviteter innen frivillighet i eldreomsorg
 • Ønsker påfyll, kunnskap, tips, råd, inspirasjon og utvidet nettverk.
 • Har interesse for organisering av frivillighet og vil være oppdatert på feltet

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen veksler mellom egenstudie i Canvas og samtaler i digitale møter i Zoom. Egenstudie vil være en kombinasjon av videoforelesninger, for eksempel refleksjonsoppgaver og skriftlig erfaringsdeling og gruppediskusjoner. Den digitale klasseromsundervisningen vil være interaktiv der alle er delaktig, og det legges opp til møte med ulike fagpersoner samt erfaringsdeling i grupper og plenum.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og webkamera.

Deltakerne må sitte på egen skjerm under erfaringsutveksling i Zoom.