Kurs

Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom (Lørenskog)

Hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Et to dagers kurs for leger som ønsker å utvikle egen forståelse, innsikt og praktiske ferdigheter.

Helsepersonell berører skulder til eldre kvinne, god samtale

Om kurset

Kurset er aktuelt for alle leger som møter alvorlig syke pasienter i palliativ fase.

Undervisningen er rettet mot bevisstgjøring av egne læringsbehov. Vi trener på ferdigheter i samtaler med pasienter, pårørende og/ eller kolleger innenfor tema som prognose, behandlingsbegrensning og døden.

For detaljert timeplan se her!

Kursledere

Siri Steine

Dr.med. Tidligere avdelingsoverlege ved Palliativ avdeling, Ahus.

Siri har lang erfaring som allmennlege, sykehjemslege, palliativ medisiner og veileder. Hun er utdannet i kommunikasjon og veiledning fra AACH (American Academy on Communication in Healthcare, USA) og har bred erfaring som underviser i klinisk kommunikasjon.

Sebastian von Hofacker

Faglig leder ved Verdighetsenteret, tidligere seksjonsoverlege ved Sunniva avdeling (regionalt palliativt senter) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og overlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest.

Sebastian er anestesist og palliativ medisiner. Han har bred erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemme- basert omsorg for alvorlig syke personer. Han er ansvarlig for kommunikasjonstrening for de norske studentene ved NSCPM, Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin og er faculty i VitalTalk.

Smilende mann og kvinne

Godkjenninger

Kurset er godkjent som 15 timers emnekurs i allmennmedisin, innen emnet palliativ medisin.

Videre godkjent som 15 timers valgfritt kurs innen spesialitetene onkologi, nevrologi, anestesiologi, gastroenterologisk kirurgi og kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin.