Kurs

Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom (Oslo)

Hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Et to dagers kurs for leger som ønsker å utvikle egen forståelse, innsikt og praktiske ferdigheter.

Helsepersonell berører skulder til eldre kvinne, god samtale

Om kurset

Kurset er aktuelt for alle leger som møter alvorlig syke pasienter i palliativ fase. Kurset dekker også en rekke relevante læringsmål for LIS og er godkjent innen spesialitetene onkologi og nevrologi, i kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin og som klinisk emnekurs i allmennmedisin.

Undervisningen er rettet mot bevisstgjøring av egne læringsbehov. Vi trener på ferdigheter i samtaler med pasienter, pårørende og/ eller kolleger innenfor tema som prognose, behandlingsbegrensning og døden.

For detaljert timeplan se her!

Godkjenninger

Klinisk emnekurs i allmennmedisin: Følgende læringsmål dekkes: ALM 008, 018, 027, 028, 029, 036, 043, 044, 045, 047, 049, 050, 055, 057, 058, 067, 073FKM 19, 22, 33, 73.

Onkologi: 15 timers valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialisters etterutdanning.

Kompetanseområdet alders-og sykehjemsmedisin: 15 timer valgfritt kurs.

Nevrologi: 15 timer valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialisters etterutdanning.