Kurs

Kurs om samtaler ved alvorlig sykdom (Oslo)

Hvordan kommunisere med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende? Et to-dagers kurs for leger som ønsker å utvikle egen forståelse, innsikt og praktiske ferdigheter.

Helsepersonell berører skulder til eldre kvinne, god samtale

Om kurset

Kurset er aktuelt for alle leger som møter alvorlig syke pasienter i palliativ fase.

Undervisningen sikter mot en bevisstgjøring av egne læringsbehov. Vi trener på ferdigheter i samtaler med pasienter, pårørende og/eller kolleger innenfor tema som prognose, behandlingsbegrensing og døden.

For detaljert timeplan se her

Kursledere

Siri Steine

Dr.med. Tidligere avdelingsoverlege ved Palliativ avdeling, Ahus.

Siri har lang erfaring som allmennlege, sykehjemslege, palliativ medisiner og veileder. Hun er utdannet i kommunikasjon og veiledning fra AACH (American Academy on Communication in Healthcare, USA) og har bred erfaring som underviser i klinisk kommunikasjon.

Sebastian von Hofacker

Faglig leder ved Verdighetsenteret, tidligere seksjonsoverlege ved Sunniva avdeling (regionalt palliativt senter) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og overlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest.

Sebastian er anestesi- og palliativlege. Han har bred erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemmebasert omsorg for alvorlig syke personer. Han er ansvarlig for kommunikasjonstrening for de norske studentene ved NSCPM, Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin og er faculty i VitalTalk.

smilende mann og dame

Godkjenninger

Kurset er godkjent av Den Norske Legeforening som et 15-timers klinisk emnekurs i allmennmedisin, innen palliativ medisin.

Videre er kurset godkjent som et 15-timers valgfritt kurs i alders- og sykehjemsmedisin, anestesiologi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, generell kirurgi, geriatri, indremedisin, nevrologi og onkologi.

Samt som et 12-timers valgfritt kurs i lungesykdommer.