Kurs

Kurs i klinisk kommunikasjon for leger - Bergen

Leger står ofte i utfordrende samtaler med pasienter ved livets slutt, pårørende og kolleger. Kurs i klinisk kommunikasjon skal styrke legers kommunikasjonsferdigheter i møte med disse.

Om kurset

Kurset er aktuelt for sykehjemsleger, allmennleger, LIS i spesialiteter som møter pasienter i palliativ fase, ALIS, og medisinstudenter (5. og 6. år).


Kurset er godkjent i Den norske legeforening som klinisk emnekurs i allmennmedisin.

Følgende læringsmål dekkes:
ALM 008, 018, 027, 028, 029, 036, 043, 044, 045, 047, 049, 050, 055, 057, 058, 067, 073FKM 19, 22, 33, 73.

Kurset vil ha 8 til 10 deltakere og vare to dager.

Undervisningen går ut på bevisstgjøring av egne læringsbehov og ferdighetstrening i relevante oppgaver (forhåndssamtale, samtale om behandlingsbegrensning / døden, samtale med krevende pårørende, interkollegial dialog). Dette oppnås best ved at deltagerne trener på helt grunnleggende ferdigheter som empatisk lytting, bruk av åpne og mer lukkede spørsmål, pauser, tempojusteringer etc. Nivået tilpasses den enkelte.

Dag 1:

 • Presentasjonsrunde med forventningsavklaring
 • «Oppvarming»
 • Kort introduksjon av evidensen på ferdighets- trening i klinisk kommunikasjon
 • «The groundrules»
 • Vi tar utgangspunkt i VitalTalk sin metodikk
 • Vi trener med hjelp av korte rollespill – konstruktiv feedback og replay
 • Fokus på ferdigheter som: å lage en felles- agenda, å lytte aktivt – fortell meg mer, pauser, tempo, kroppsspråk, hvordan respondere til emosjoner med flere.
 • Oppsummering

Dag 2:

 • Hvordan var dag 1 for deg?
 • Hva gjør kommunikasjon utfordrende i din kliniske hverdag?
 • Vi tar utgangspunkt i deltagernes erfaringer og ønsker for trening og feedback.
 • Forhåndssamtale / familiesamtale / samtale om behandlingsbegrensninger. «Den oppbrakte pårørende» er mulige scenarioer.
 • Oppsummering
mann og kvinne i legeklær

Kursledere

Siri Steine

Dr.med. Nylig pensjonert fra stilling som seksjonsoverlege ved Palliativ avdeling på Ahus

Siri har lang erfaring som allmennlege, sykehjemslege, palliativ medisiner og veileder. Hun er utdannet i kommunikasjon og veiledning fra AACH (American Academy on Communication in Healthcare (USA) og har bred erfaring som underviser i klinisk kommunikasjon.

Sebastian von Hofacker

Overlege, faglig leder ved Verdighetsenteret, tidligere seksjonsoverlege ved Sunniva avdeling (regionalt palliativt senter) ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og overlege ved Kompetansesenter i lindrende behandling, Helseregion Vest.

Sebastian er anestesist og palliativ medisiner. Han har bred erfaring fra sykehus, sykehjem og hjemme- basert omsorg for alvorlig syke personer. Han er ansvarlig for kommunikasjonstrening for de norske studentene ved NSCPM, Nordisk spesialistkurs i palliativ medisin og har sertifisering fra VITALTALK®.