Etterutdanning

Palliativ eldreomsorg kull 35

Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg styrker din kompetanse innen helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase.

Kvinne ligger i sykehusseng

På utdanningen underviser vi blant annet i:

 • Palliasjon og livets slutt
 • Forhåndssamtaler og palliativ plan
 • Geriatri og palliasjon
 • Demens og palliasjon
 • Symptomlindring
 • Covid-19
 • Åndeleg og eksistensiell omsorg
 • Sykdom og død i ulike kulturer
 • Etikk
 • Hjemmedød
 • Stell av døde
 • Delirium
 • Ivaretakelse av pårørende og etterlatte
 • Ivaretakelse av hjelperen
 • Frivillighet og palliasjon
 • Kreft hos eldre

Målgruppe og mål med etterutdanningen

Etterutdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som for eksempel sykepleiere, helsefagarbeidere og vernepleiere ansatt i alle deler av eldreomsorgen. Helsepersonell ansatt ved sykehus, legevakt eller ambulanse kan også ha nytte av etterutdanningen.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige/eksistensielle behov ved livets slutt.

Kompetanse innen palliasjon er en forutsetning for at pasienten kan få god pleie, omsorg og behandling, føle trygghet og få en meningsfull tilværelse like til det siste. Kompetansen er også avgjørende for å skape en verdig avslutning på livet for den døende gamle, og for at pårørende føler seg ivaretatt både før, under og etter dødsfallet.

Godkjent etterutdanning

Etterutdanningen er godkjent av Delta, Fagforbundet og NSF som ledd i klinisk fagstige.

Forelesere ved etterutdanningen er overlege i anestesi og palliasjon og spesialsykepleiere med lang klinisk erfaring. I tillegg innhenter vi forelesere med annen relevant fagbakgrunn.

Undervisningen passer for deg som

 • Vil ha økt kompetanse i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle.
 • Ønsker påfyll og ny, oppdatert kunnskap innen palliasjon.
 • Vil bli bedre til å ivareta fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelig/eksistensielle behov ved livets slutt.
 • Ønsker flere verktøy i kommunikasjon med pasienter og pårørende.
 • Er opptatt av tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper og ønsker å styrke dette.

Hvordan foregår undervisningen?

Den digitale undervisningen foregår på plattformen Canvas. Det vil være en kombinasjon av videoforelesninger, tekst og interaktive quiz.
Verdighetsenteret er opptatt av at læring skapes i samspillet mellom underviser og deltaker. Derfor vil det være flere treff på videoplattformen Zoom i løpet av etterutdanningen.

Zoom er et digitalt klasserom som kan minne om en videosamtale som for eksempel FaceTime eller Skype, bare med flere deltakere samtidig. Her blir det “live” undervisning, erfaringsutveksling og gruppearbeid.

Du må ha tilgang på datamaskin med høytaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og et webkamera.

Den fysiske samlingen på etterutdanningen foregår i Verdighetsenteret sine lokaler, med undervisning, gruppeoppgaver, og noe prosedyreøving i relevante prosedyrer for eksempel bruk av smertepumpe.

Se fagplanen for Palliativ eldreomsorg her!