Etterutdanning

Palliativ eldreomsorg kull 42

Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg styrker din kompetanse innen helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase.

Publisert: 06. jun. 2023 | Oppdatert: 20. feb. 2024
Pleier og eldre mann

På utdanningen underviser vi blant annet i:

 • Palliasjon og livets slutt
 • Forhåndssamtaler og palliativ plan
 • Geriatri og palliasjon
 • Demens og palliasjon
 • Symptomlindring
 • Åndeleg og eksistensiell omsorg
 • Sykdom og død i ulike kulturer
 • Etikk
 • Hjemmedød
 • Stell av døde
 • Delirium
 • Ivaretakelse av pårørende og etterlatte
 • Ivaretakelse av hjelperen
 • Frivillighet og palliasjon
 • Kreft hos eldre
Fagplan Palliativ eldreomsorg