Kurs

Dagskurs; Prosjektutvikling

Som deltaker eller tidligere deltaker på etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg kan du få veiledning i utvikling og utforming av et frivillighetsprosjekt på din arbeidsplass.

Tre personer sitter ved et spisebord. En sykepleier står ved siden av bordet.

Om dagskurset

Få veiledning til utvikling og utforming av et frivillighetsprosjekt på din arbeidsplass.

Verdighetsenteret har lang erfaring med å veilede prosjekt som har som mål å tilrettelegge for et godt samspill med frivillige i eldreomsorg. Prosjektene kan favne bredt fra små og store konkrete aktiviteter for eldre til kartlegging av behov og potensielle samarbeidspartnere samt utforming av strategi for frivillighet i helse- og omsorgssektoren.

Det tilrettelegges på dette dagskurset for at deltakerne kan få dele sine prosjektideer i mindre grupper, noe som både kan føre til at du får nye ideer til fremtidige prosjekter, samt gode råd og støtte fra de andre deltakerne på utformingen av ditt prosjekt. Vi har fokus på idéutvikling, utforming av prosjektbeskrivelsen og forankring av prosjektet. Verdighetsenteret vil følge deg tett i utformingen av din prosjektbeskrivelse, og du vil motta skriftlige tilbakemeldinger fra din veileder.

Temaer det undervises i:

  • Prosjektledelse
  • Idéutvikling
  • Min prosjektidé - idéutveksling i grupper og plenum
  • Prosjektbeskrivelsen
  • status-/sluttrapporten

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningen veksler mellom egenstudie i læringsplattformen Canvas og foredrag og erfaringsutveksling i digitale møter i Zoom. Egenstudie vil være en kombinasjon av videoforelesninger og refleksjonsoppgaver. Den digitale klasseromsundervisningen vil være interaktiv der alle er delaktig, og det legges opp til møte med ulike fagpersoner samt erfaringsdeling i grupper og plenum.

Deltakerne utvikler en prosjektbeskrivelse som følges tett opp av veileder. Det blir et oppfølgingsmøte på Zoom med fokus på at deltakerne kan utveksle erfaringer så langt i prosjektet og hjelpe hverandre videre på veien. Det blir på oppfølgingsmøtet også undervisning om status-/sluttrapporten.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og webkamera.

Deltakerne må sitte på egen skjerm under erfaringsutveksling i Zoom.