Arrangement

Verdighetskonferansen 2023 - oppgavedeling i helse og sosial

Verdighetskonferansen er en av de mest tradisjonsrike fagkonferansene rettet mot både fagfolk, ledere og frivillige i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Verdighetskonferansen 2023 - oppgavedeling i helse og sosial

Verdighetskonferansen har røtter tilbake til kreativ omsorg-bevegelsen og er et samarbeid mellom Verdighetsenteret og Fagforbundet – Yrkesseksjon helse og sosial. Når vi nå inviterer til fysisk konferanse for første gang siden 2019, er det en stor glede å kunne legge denne til Nord-Norge og Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Bemannings- og rekrutteringssituasjonen i pleie- og omsorgstjenestene oppleves mange steder som svært krevende. En av de åpenbare løsningene på disse utfordringene er å utnytte den kompetansen man allerede har i tjenestene best mulig. Vi vil belyse dette fra ulike innfallsvinkler og ståsteder, både konkret oppgavedeling mellom profesjoner og yrkesgrupper og utforming av tjenestene i stort og smått. I tillegg vil vi belyse grenseoppgangen til frivillig innsats. Og, som alltid: Konferansen vil romme noe for begge hjernehalvdeler. Kjente, utøvende musikere vil stå sentralt i programmet.

Praktisk

Alle påmeldte vil også få tilgang til en app med gjeldende program og annen informasjon med oppdateringer helt inn mot arrangementet. En egen QR-kode bidrar til rask og effektiv registrering ved ankomst.
De som ønsker overnatting på konferansehotellet kan bestille dette som del av konferansepakken - så langt plassen rekker!