Arrangement

Verdighetskonferansen 2023

Verdighetskonferansen 2023 holdes i Tromsø fra 31.mai og 1. juni. Hold av datoene. Mer informasjon kommer.

Verdighetskonferansen 2023 - oppgavedeling i helse og sosial

Verdighetskonferansen er en av de mest tradisjonsrike fagkonferansene rettet mot både fagfolk, ledere og frivillige i kommunale pleie- og omsorgstjenester. Den har røtter tilbake til kreativ omsorg-bevegelsen og er et samarbeid mellom Verdighetsenteret og Fagforbundet – Yrkesseksjon helse og sosial. Neste konferanse går av stabelen på Scandic Ishavshotel i Tromsø, onsdag 31. mai – torsdag 1. juni 2023.

Bemannings- og rekrutteringssituasjonen i pleie- og omsorgstjenestene oppleves mange steder som svært krevende. En av de åpenbare løsningene på disse utfordringene er å utnytte den kompetansen man allerede har i tjenestene best mulig. Vi vil se å dette fra forskjellige innfallsvinkler og ståsteder, på den konkrete oppgavedelingen mellom profesjoner og yrkesgrupper og på utforming av tjenestene i stort og smått. I tillegg vil vi løfte inn og belyse grenseoppgangen mot frivillig innsats.

Og, som alltid: Verdighetskonferansen 2023 vil romme noe for begge hjernehalvdeler, med kjente, utøvende musikere sentralt i programmet.

Arrangørene vil gjennom høsten komme med nytt om påmelding og program. Følg også med på konferansesiden som planlegges lansert i løpet av oktober: www.verdighetskonferansen.no

I denne omgang er vår oppfordring:
Kryss av i almanakken, så du er klar for gode forsommerdager på konferanse i «Nordens Paris»!