Arrangement

Webinar - Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg

Velkommen til webinar om Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg onsdag 8.juni 2022.

Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg – Smerte

Hvordan kan kunst og kreativitet være en naturlig del av helhetlig omsorg, i et samspill mellom pleie- og omsorgsarbeidere, pårørende og frivillige? Og hvordan ivareta kunsten og kulturens egen verdi i et slikt møte?

Smerte er tema i del III av webinarserien Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg.

Her vil det bli løftet frem erfaringer og prosjekter som ikke minst belyser musikken og sangens muligheter og betydning for helse og livskvalitet i eldreomsorgen.

Les hele programmet her.