Arrangement

Webinar - Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg del IV: Minner og demens

Velkommen til webinar om Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg tirsdag 15.november 2022.

Webinar om musikk og erindringsdialog

Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg er en gratis og digital møteplass for helse- og omsorgsarbeidere, pårørende, frivillige, kunstnere og kulturarbeidere m.fl. Film, musikk og erindringarbeid står sentralt når del fjerde del i serien på Zoom tirsdag 15. november kl. 12.00-13.15.

Dagens tema blir belyst fra ulike vinkler og erfaringer:

Filmregissør Ragnhild Nøst Bergem har med den kritikerroste dokumentarfilmen "Vær her" gått tett på tre personers liv og dager med demens. Musikken har en spesiell betydning for dem alle. Når språk og minner forvitrer, blir toner og tekst verdifulle bidrag til kommunikasjon.

Møte Med Minner: Her møtes helsepersonell og kultur på samme læringsplass og inspirerer hverandre for å lage gode møter for mennesker med utviklet demens. Tre ulike innlegg presenterer dette tverrfaglige samarbeidet
Sverre Chr. Wilhelmsen fra Verdighetsenteret er konferansier.

Arrangører:
Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg og Verdighetsenteret – Omsorg for gamle
I samarbeid med:
Filmskaper Ragnhild Nøst Bergem, Oslo kommune ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Helseetaten, og Sykehjemsetaten, Oslo Museum og Den Norske Opera & Ballett


PROGRAM

Som en snøball i en blind dikters hånd?
Åpning fra konferansier
Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret

Musikkbehandling
Ragnhild Nøst Bergem – filmregissør

Helse&kultur gir Møte Med Minner
Ellen Wasserfall – spesialkonsulent, USHT, Helseetaten Oslo kommune, leder Møte Med Minner-samarbeidet


Gjensyn og fellesskap

Linken Apall-Olsen – seniorkurator, Oslo Museum Avd. Bymuseet

Fra hatteboks til forestilling
Eva Gran – leder omvisning, Den Norske Opera & Ballett

Betydningen av å være til stede
Ragnhild Nøst Bergem – filmregissør

Det vil også bli gjort opptak av dette programmet.

For påmelding, følg med på www.kulturoghelse.no