to par hender pusler med et ord-spill (Scrabble)
Frivillighet og kultur

Anbefaler hybrid etterutdanning

Elisabeth deltok på etterutdanninga frivillighet i eldreomsorg og valgte bevisst den hybride løsningen.

Publisert 20. jun. 2023 Tekst: Hilde Kleppestø Foto: Silje Robinson
to damer smiler mot kamera

– Hybrid-versjonen funker veldig bra for oss, fordi vi har lang reisevei. Ved å delta litt fysisk og litt digitalt, fikk vi lavere reisekostnader, samtidig som de fysiske samlingene var fantastiske for nettverksbygging og dialog med de andre deltakerne.

Elisabeth B. Bartholsen er konst. avdelingsleder for aktivitetssentrene i Harstad kommune – og fullførte nylig etterutdanningen frivillighet i eldreomsorg.

– Utrolig nyttig å kunne treffe andre som jobber innenfor samme fagfelt – og denne kombinasjonen av fysiske og digitale treff gjorde det både lettere og rimeligere for oss å delta. Jeg anbefaler virkelig andre å prøve den ut, sier Elisabeth som deltok sammen med kollega Monica S Melå. Hun er konst. avdelingsleder på dagsenteret i Kvæfjord kommune.

– Opplegget var smart lagt opp, og det tekniske gikk knirkefritt, smiler hun.

Den siste delen av utdanningen var fysisk med to dager sammen på Verdighetsenteret i Bergen.

– Å møtes fysisk er også veldig verdifullt, med tanke på dialog, refleksjoner og erfaringsdeling. Alltid nyttig å høre hvordan andre arbeider. Mange av utfordringene er nokså like selv om det er stor forskjell på f eks kommunestørrelse.

Elisabeth påpeker at Verdighetsenterets rådgivere er svært dyktige, og presenterer spennende og relevante tema hele veien.

– Vi kommer fra en liten kommune med et rikt forenings- og organisasjonsliv for ulike aldersgrupper – men det kan være vanskelig å få ut informasjon om hva som skjer. Derfor har vi jobbet inn et punkt om frivillighetskoordinering i kommunens helse- og omsorgsplan (hos oss kalt «samfunnskontakt»), og vi har også søkt om innovasjonsmidler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Dette grundige arbeidet, som har pågått over flere år, har bl.a. nå gitt oss mulighet til å delta på denne etterutdanningen om frivillighet i eldreomsorg, smiler Elisabeth.

Fordeler med digital undervisning

– Vi setter stor pris på å høre at Elisabeth har hatt nytte av å delta på vår etterutdanning, og at hun har hatt en god opplevelse av hybrid-varianten, sier Beate Magerholm som er rådgiver og underviser ved Avdeling for frivillighet og kultur.

– Som mange andre fant også vi ut under pandemien at det er noen fordeler med digital undervisning. For eksempel kan etterutdanningen tas fra arbeidsplassen eller hjemme. Dessuten kan flere fra samme arbeidsplass delta sammen – og dermed redusere utgiftene.

Vi har også funnet frem til gode løsninger for nettverksbygging digitalt. Samtidig er fysisk oppmøte viktig for god læring, og ikke minst det å bygge nettverk – som Elisabeth poengterer.

Vi har nå etterutdanningen i en heldigital variant, og en hybridvariant som ivaretar både ønsket om fysisk undervisning, og muligheter for å redusere kostnaden på deltakelse.

Temaer som vi belyser underveis i etterutdanningen er hvordan det kan tilrettelegges for godt samarbeid med frivillige i eldreomsorg, og hvordan bygge en god kultur for samarbeid. Vi ser på etiske og juridiske perspektiver for samarbeid md frivillige i eldreomsorg.

Det er nye muligheter for å ta etterutdanningen Frivillighet i eldreomsorg til høsten.

I september starter vi opp hybridvarianten med fysisk undervisning sentralt i Oslo.

I november starter den heldigitale varianten opp. Så her kan du velge det formatet som passer deg best, sier Beate Magerholm.