Helse og omsorg

Jobber du i eldreomsorgen og vil lære mer om lindring?

Nå kan du ta etterutdanningen Palliativ eldreomsorg - bestående av tre dager med digital undervisning og tre dager i Bergen.

Publisert 15. sep. 2022 Foto: Thor Brødreskift, Shutterstock

Møt Evy og lær om palliativ plan.

Evy Gangstø Steinseide er rådgiver ved Verdighetsenteret, hun er utdannet palliativ sykepleier og har master i kunnskapsbasert praksis. Hun har jobbet både som sykepleier, fagsykepleier og leder ved sykehjem i Bergen.

Hun er opptatt av at vi bruker kartleggingsverktøy i møte med den palliative pasienten, for eksempel ESAS, for å lindre pasientene best mulig. Med det verktøyet kan man registrere symptomer hos palliative pasienter.

På etterutdanningen skal Evy undervise om blant annet ESAS, andre kartleggingsverktøy og palliativ plan.

Møt Irene og lær om forhåndssamtaler og symptomkartlegging.

Irene Aasmul er fag - og forskningsutvikler ved Verdighetsenteret. Hun er utdannet sykepleier og har doktorgrad i forhåndssamtaler på sykehjem.

Hun er opptatt av god kommunikasjon mellom pasienten, pårørende og ansatte. Irene er også opptatt av etikk og etisk refleksjon. Dette blir vektlagt i stor grad på etterutdanningen.

Irene skal undervise om blant annet etisk refleksjon, forhåndssamtaler og bruk av smertekartleggingsverktøyet MOBID-2. Som deltaker vil du på samling to, som er fysisk i Bergen, få øve på bruk av dette og andre verktøy.

Møt Nina og lær om hjemmedød.

Nina er rådgiver ved Verdighetsenteret og utdannet kreftsykepleier. Hun har jobbet som sykepleier og avdelingsleder i hjemmesykepleien.

Nina brenner for at de som ønsker å dø hjemme, skal få mulighet til det. Hun er opptatt av at hjemmetiden skal bli så trygg og god som mulig, både for pasient, pårørende og de ansatte.

På etterutdanningen skal Nina blant annet undervise i hvordan man kan tilrettelegge for hjemmedød og palliativt arbeid i kommunen.

Møt Sebastian og lær om medikamentell symtomlindring.

Sebastian von Hofacker er faglig leder ved Verdighetsenteret og er utdannet anestesilege. Han har jobbet som lege ved palliativ avdeling ved sykehus og vært med å opprette kommunalt palliativt team i Bergen kommune.

Sebastian er opptatt av helhetlig omsorg og god lindring ved livets slutt.

På etterutdanningen får du som deltaker lære om hvordan du lindrer, både med og uten medisiner. Sebastian vil undervise om medikamentell symtomlindring. Du vil få praktisk trening i bruk av smertepumpe og injeksjonsteknikk.


– Jeg ser frem til å ta imot nye deltakere her i Bergen.

Aina Kolle er leder for avdelingen Helse og omsorg ved Verdighetsenteret. Hun har master i klinisk intensivsykepleie, og har jobbet mange år med alvorlig syke og døende pasienter.

Hun er opptatt av at alle skal få dø på en verdig måte.

– Jeg synes det er viktig at helsepersonell kjenner seg trygge i møte med pasienter som er i livets siste fase. Målet med etterutdanningen vår er å gjøre helsepersonell enda tryggere i møte med alvorlig syke og døende pasienter, sier Aina.

Møt pårørende
I tillegg til foreleserne nevnt over, vil du møte én pårørende og flere andre foreleserne med kompetanse innen eldreomsorg og palliasjon.

Det er totalt 20 plasser på etterutdanningen som starter opp i november.