Helse og omsorg

Lære mer om palliasjon? Velkommen på etterutdanning – oppstart i desember!

Kompetanseløftet 2025 slår fast at ansatte i eldreomsorgen skal få mulighet til å lære mer om lindrende behandling og palliasjon.

Publisert 22. okt. 2021 Tekst: Kristine Askvik Foto: Kristine Askvik

Palliativ pasient med pårørende ved siden av seg.

Verdighetsenteret har nå ledige plasser på etterutdanning i Palliativ eldreomsorg med oppstart i desember. Etterutdanningen er digital og består av tre dager i desember og tre dager i januar.

– I denne etterutdanningen lærer deltakerne å tenke helhetlig omsorg for pasienter i eldreomsorgen. Deltakerne får styrke sin kompetanse på blant annet symptomlindring, forberedende samtaler og etiske refleksjoner. Deltakerne får også økt kompetanse i det å gi de eldre en god og verdig avslutning på livet, sier rådgiver Evy Gangstø Steinseide ved Verdighetsenteret.

Kompetanseløft 2025

Norske helsemyndigheter har et mål om at ansatte i eldreomsorgen skal få mulighet til å styrke sin kompetanse innen lindrende behandling og palliasjon. Dette blir slått fast både i Kompetanseløft 2025 og Stortingsmelding 24. Verdighetsenteret er et av kompetansemiljøene som tilbyr kompetanseheving på oppdrag for Helse – og omsorgsdepartementet.

Digital undervisning i seks dager

Etterutdanningen er for helsefagarbeidere, sykepleiere og annet helsepersonell som jobber i eldreomsorgen. Etterutdanningen går over seks dager og er digital.

– Vi oppfordrer gjerne helsepersonell til å ta etterutdanningen sammen. Vi ser at det da blir lettere å gjennomføre endringer på arbeidsplassen i ettertid, sier Steinseide.

Har du spørsmål om etterutdanningen, ta kontakt her.

– I denne etterutdanningen lærer deltakerne å tenke helhetlig omsorg for pasienter i eldreomsorgen. Deltakerne får styrke sin kompetanse på blant annet symptomlindring, forberedende samtaler og etiske refleksjoner. Deltakerne får også økt kompetanse i det å gi de eldre en god og verdig avslutning på livet, sier rådgiver Evy Gangstø Steinseide ved Verdighetsenteret.

– I denne etterutdanningen lærer deltakerne å tenke helhetlig omsorg for pasienter i eldreomsorgen. Deltakerne får styrke sin kompetanse på blant annet symptomlindring, forberedende samtaler og etiske refleksjoner. Deltakerne får også økt kompetanse i det å gi de eldre en god og verdig avslutning på livet, sier rådgiver Evy Gangstø Steinseide ved Verdighetsenteret.