Møt Irene og Evy under Landskonferansen i palliasjon

Fire fra Verdighetsenteret deltok med poster, foredrag og workshop på Landskonferansen i palliasjon i Molde 14.-16.september.

Publisert 13. sep. 2022

– Se, nå er posteren kommet, utbryter Evy Gangstø Steinseide og viser den frem til kollega Irene Aasmul (til og høyre på bildet øverst).

Det er siste felles lunsj i nye lokalene i Bergen før avreise til Molde for firkløveret fra Verdighetsenteret. Den ferske posteren skal bli med til Molde. Landskonferansen i palliasjon samler flere hundre fagfolk fra hele landet. Konferansen arrangeres av Norsk palliativ forening og Norsk forening for palliativ medisin.

– Palliasjon er tradisjonelt blitt forbundet med kreftpasienter. Verdighetsenteret jobber for å løfte opp og frem palliasjon også for eldre pasienter i kommunehelsetjenesten, sier faglig leder Sebastian von Hofacker ved Verdighetsenteret.

På konferansen bidrar hele fire ansatte fra Verdighetsenteret med poster, foredrag og workshop.

– Vi gleder oss til å møte kolleger og kunne dele erfaringer og kunnskap. Sammen kan vi bidra til økt bevissthet rundt palliasjon for eldre, sier fag - og forskningsutvikler Irene Aasmul ved Verdighetsenteret.

Fra MOBID2 til frivillighet og kommunikasjon

Evy Gangstø Steinseide, rådgiver ved avdeling for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret, skal presentere poster fra intern evalueringssstudie om den digitale etterutdanningen Palliativ eldreomsorg, fag - og forskningsutvikler Irene Aasmul skal forelese om kartlegging og spesielt MOBID2, rådgiver Susanne Solvi Fagerbakke skal holde et innlegg om frivillighet i palliasjon, og faglig leder Sebastian von Hofacker skal ha workshop om samtaler med pårørende. Workshopen er i samarbeid med Siri Steine, nylig avtroppet seksjonsoverlege ved Palliativt senter, Akershus Universitetssykehus.

Bidragsyterne fra Verdighetsenteret speiler senteret sin tverrfaglighet. Ved senteret jobber man både helsefaglig og med frivillighet. Senteret tilbyr etterutdanningene Palliativ eldreomsorg og Frivillighetskoordinering-eldreomsorg, som begge inkluderer palliasjon på ulike måter. I tillegg har senteret nylig startet etterutdanningen Praktisk implementering, som er rettet mot ledere og fagsykepleiere i eldreomsorgen. Her kan man velge mellom fem ulike tema for hva man ønsker å implementere, noen av dem er knyttet til palliasjon.

– Kom gjerne innom og prat med meg om Palliativ eldreomsorg og Praktisk implementering. Susanne kan svare på alle spørsmål om Frivillighetshetskoordinering- eldreomsorg og frivillighet i palliasjon, sier Evy.

– Hvis du ønsker å gjøre en avtale om en kaffe eller et lite møte under konferansen, kan du gjerne sende oss en epost, sier Evy.

Kvinne med vindu bak.

Møt Evy og lær om vår evalueringsstudie

Rådgiver Evy Gangstø Steinseide og kollegene Irene Aasmul og Elsa C. Irgens ved avdeling for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret har gjort en intern evalueringsstudie om den digitale etterutdanningen Palliativ eldreomsorg. Deltakerne på etterutdanningen har fylt ut evalueringsskjema og deres ledere er blitt intervjuet.

– Vi ønsket å vite hva slags erfaringer både deltakere og lederne deres hadde når det gjaldt vår digitale etterutdanning, forklarer Evy.

I studien kommer det frem at lederne synes det er positivt med digital etterutdanning fordi det gjør det mulig å sende flere deltakere, fordi det er lavere kostnader per deltaker. Samtidig ønsker de heller å benytte seg av fysiske tilbud, fordi det gir deltakerne mulighet til å være sosiale sammen med foredragsholdere og meddeltakere enn hvis etterutdanningen foregår kun på nett.

– Vi ser at mange helsepersonell ser på palliasjon som noe som bare skjer de siste dagene eller timene før pasienten dør. Vi ønsker å fremheve at palliasjon er noe som strekker seg over et mye lengre tidsrom, for eksempel tidlig i fasen når en pasient får en demensdiagnose og ut livet, sier Evy.

Har du spørsmål til Evy? Kontakt henne her.

Mann med bokhylle bak.

Møt Sebastian og lær mer om pårørendesamtaler

Faglig leder Sebastian von Hofacker og Siri Steine arrangerer to workshop om samtaler med pårørende.

– Vi ønsker å gi deltakerne oppdatert kunnskap om viktige elementer i en pårørendesamtale, eller familiesamtale som vi gjerne også kan kalle det, sier Sebastian.

Deltakerne skal få lære mer om hvordan de kan planlegge og gjennomføre slike samtaler. Sebastian understreker at pårørende anses som en enhet med den syke og at god kommunikasjon kan forebygge misforståelser og konflikter.

– God kommunikasjon kan også bidra til at de ansatte blir bedre kjent med den syke.

– Hva er ofte det vanskeligste i samtaler med pårørende?
– Å lytte til de pårørende sitt perspektiv. Vi skal øve opp den ferdigheten i løpet av workshopen. Vi håper å øke deltakernes kliniske ferdigheter - gjennom demonstrasjon av rollespill og refleksjon.

Har du spørsmål til Sebastian? Kontakt ham her.

Kvinne med gardiner bak

Møt Susanne og lær om frivillighet i palliasjon

Rådgiver Susanne Solvi Fagerbakke ved avdeling for Frivillighet og kultur skal holde et innlegg om feltet frivillighet i palliasjon og trekke frem muligheter, dilemmaer og eksempler på aktiviteter der frivillige er involvert i omsorgen ved livets slutt.

– Dette er et lite felt i Norge i dag, og det er uttrykt ønske og stort behov for mer frivillighet i feltet i gjeldende stortingsmelding. Samtidig kan det være et område som både ansatte og pårørende ønsker å beskytte for flere mennesker, sier Susanne.

Verdighetsenteret tilbyr etterutdanningen Frivillighetskoordinering-eldreomsorg ​​der frivillighet i palliasjon er et av temaene som deltakerne lærer mer om. Denne etterutdanningen kan du velge om du vil ta kun på nett eller om du ønsker en hybrid variant, der du har to digitale samlinger og en fysisk samling i Bergen.

Har du spørsmål til Susanne? Kontakt henne her.

Kvinne med vindu bak.

Møt Irene og lær mer om MOBID-2

Personer med demens kan vise atferd som ofte har sammenheng med udekkede behov.

Det kan for eksempel være vanlig at personer vandrer, har uro eller aggressivitet eller søvnløshet.

– Dette er symptomer man ofte ser hos personer med demens og som man ofte knytter til sykdommen. Men det trenger ikke å ha noe med demenssykdommen å gjøre, men for eksempel være knyttet til smerter. Det er viktig å ha verktøy for å avdekke hva ulike symptomer og atferd kan skyldes, sier Irene.

Hun vil ha kartlegging og særlig kartleggingsverktøyet MOBID-2 som fokus. Når man bruker verktøyet registrerer man atferd og intensitet når pasienten blir mobilisert og gjennomfører fem øvelser.

MOBID-2 og andre kartleggingsverktøy er en del av pensumet på etterutdanningen Palliativ eldreomsorg.

Har du spørsmål til Irene? Kontakt henne her.

Øk din kompetanse
Hvis du etter dagene i Molde er inspirert til å lære mer om for eksempel frivillighet i eldreomsorgen, palliasjon, kommunikasjon eller bruk av ulike kartleggsverktøy, er dette temaer som inngår i Verdighetsenteret sine etterutdanninger. Du finner mer informasjon i lenkene under.