Kvinne med armene i kors.

Verdighetsenteret på statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å videreføre bevilgningen på 22 millioner kroner til Verdighetsenteret neste år.

Publisert 13. okt. 2021 Tekst: Kristine Askvik

– Vi er glade for den fornyede tilliten fra regjeringen, og for at de anerkjenner Verdighetsenterets arbeid med å heve kompetansen til helsepersonell og frivillighetskoordinatorer som jobber med gamle, sier daglig leder Silje Eikemo ved Verdighetsenteret.

Dette står det om Verdighetsenteret i statsbudsjettet:

Formålet med tilskuddet til Verdighetsenteret er å bidra til kompetanseheving i rekruttering, organisering, opplæring og veiledning av frivillige i omsorgstjenesten. Målgruppen er ledere og medarbeidere som samarbeider med frivillige i omsorgstjenestene. Tilskuddsmidlene skal også benyttes til kompetanseheving innen palliativ og akuttmedisinsk eldreomsorg.

Utdanningene er nå digitalisert, som gir utgangspunkt for spredning av aktiviteten til hele landet. Det har videre vært arbeidet med lederforankring og avtaler med kommunene for å bidra til større måloppnåelse av utdanningene lokalt. Det ble totalt bevilget 22 millioner kroner til Verdighetsenteret i 2021. Bevilgningen foreslås videreført i 2022.