Skip to content
Samlingsbasert etterutdanning

Akuttmedisinsk eldreomsorg

Akuttmedisinsk eldreomsorg er en samlingsbasert etterutdanning som er skreddersydd for å heve nøkkelkompetansen hos helsepersonell ved sykehjem og hjemmetjenesten.

Målet med etterutdanningen er å øke kompetansen til helsepersonell i møte med alvorlig og akutt syke gamle.

Fokus i undervisningen vil være på å gjenkjenne sykdomsforverring, setter i gang riktige tiltak til rett tid og mestre avanserte prosedyrer og håndtering av medisinsk teknisk utstyr. Etisk refleksjon vil være sentralt under hele utdanningen.

Utdanningssted: Bergen

Oppstart høst 2017 – alle kull fulle!

Oppstart vår 2018: 

Kull 7   :  januar (få ledige plasser)

Kull 8   :  februar (få ledige plasser)

Kull 9   :  februar (få ledige plasser)

Kull 10 :  februar (få ledige plasser)

Søknadsskjema 

Fagplan for utdanningen

 

Varighet: 2 samlinger, totalt 6 dager, over ett semester.

Datoer høst 2017

Kull 3:

Samling 1: 12.-14.09.

Samling 2: 14.-16.11.

Kull 4:

Samling 1: 26.-28.09.

Samling 2: 21.-23.11.

Kull 5:

Samling 1: 22.-24.08.

Samling 2: 31.10.-02.11.

Kull 6:

Samling 1: 29.-31.08.

Samling 2: 24.-26.10.

 

Datoer vår 2018

Kull 7:

Samling 1: 23.-25.01.

Samling 2: 17.-19.04.

Kull 8:

Samling 1: 06.-08.02.

Samling 2: 24.-26.04.

Kull 9:

Samling 1: 13.-15.02.

Samling 2: 29.-31.05.

Kull 10:

Samling 1: 27.02.-01.03.

Samling 2: 05.-07.06.

Antall deltakere per kull: 30

Målgruppe: Helsepersonell i eldreomsorgen.

Undervisningen vil bli lagt på sykepleiernivå.

Søknadsfrist: Fortløpende opptak til fulltegnet

Pris: Kr. 7500,- per deltaker

Deltakeravgiften inkluderer kursmateriell, kaffe/te og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne.

Avbestilling

Skjer avbestilling av utdanning tidligere enn 1 måned før oppstart, krediteres avgiften. Ved avbestilling senere enn 1 måned før oppstart, krediteres 50 % av avgiften. Ved avbestilling senere enn 2 uker før oppstart, debiteres hele avgiften. Plass ved utdanningen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Verdighetsenteret.


Eksterne kurs

Institusjoner eller kommuner kan bestille deler av etterutdanningen. Oppdragsgiver kan da velge fritt mellom de ulike temaene og prosedyrene, og få skreddersydd kurset til arbeidsstedets eller kommunens behov.

 

For mer informasjon om etterutdanningen kontakt: 

Mona Stautland
Rådgiver- helse og omsorg
Telefon: +47 55 39 77 35 / Mobil: +47 991 59 223
E-post: ms@verdighetsenteret.no

ansattefotografering pluss fotografering av kursdeltakere

eller

Bård Søilen
Fagkonsulent- helse og omsorg
Telefon: +47 55 39 77 78 / Mobil: 950 09 204
E-post: bs@verdighetsenteret.no

kurs, Akutt medisinsk, dukke, kursvirksomhet, Verdighetssenteret

Gro Helen Dale (fra venstre), Mona Stautland og Silje Eikemo ønsker nye deltakere velkommen.