Akuttmedisinsk eldreomsorg (AME)
AME startet som et prosjekt høsten 2016. Det ble utført to piloter, hvor ca. 30 ansatte på sykehjem og i hjemmetjenesten fikk teoretisk og praktisk undervisning i utvalgte akuttmedisinske temaer. Sentralt i undervisningen stod det å kunne gjenkjenne tegn på sykdomsforverring og iverksette riktig tiltak til rett tid, samt etisk refleksjon omkring behandling av den sårbare gamle. Pilotene var en suksess og ble fulgt av en enorm interesse for deltagelse på utdanningen. Fra februar 2017 har derfor AME blitt en fast del av utdanningstilbudene ved Verdighetsenteret. Se [link til etterutdanningen AME] for mer informasjon.
Kontaktperson: Silje Eikemo, mobil 980 08 209, se@verdighetsenteret.no

Kunst og demens
Kunst og demens hadde som mål å utforske nye metoder og modeller for bruk av kunst på omsorgsfeltet, både for ansatte, pårørende og frivillige. Prosjektet involverte miljøene Verdighetsenteret, VID vitenskapelige høgskole, Kompetansesenter for demens i Bergen kommune og KODE – Kunstmuseene i Bergen, samt kulturentreprenør og kunstformidler Siri Breistein. Inspirasjonen stammet fra tilrettelagte museumsomvisninger i utlandet og andre steder i Norge, ut fra ønsket om å nå hjemmeboende med demens. I prosjektperioden fikk et trettitalls personer med demens oppleve Edvard Munch-malerier i Rasmus Meyers Samlinger. Det ble utviklet og evaluert et dialogbasert kunstformidlingsprogram. Prosjektet ble avsluttet med erfaringsseminar i Tårnsalen på KODE den 24. november 2016: Hvorfor er kunst og kultur viktig i demensomsorgen? Samtidig ble det også lansert et eget metodehefte, Øyeblikkets Kunst – kunstomvisninger for personer med demens, støttet av Bergen kommune/Den kulturelle spaserstokken. I dag tilbyr KODE faste omvisninger for personer med demens én gang i måneden (les mer).
Kontaktperson: Eli Lea, mobil 99441414, eli@verdighetsenteret.no