Dyspné 

Nyttige lenker: 
Rettleiiar
i handtering av covid-19 ved sjukeheim, Metodebok for sykehjemsleger   

Helse Bergen, Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest, Lindring av dyspné ved livets slutt

Verdighetsenteret og Helse Bergen, Lindring av truande kvelning i terminalfase av covid-19. Mer om lindring av truende kvelning ved covid-19 og algoritmen kan du lese i Sykepleien og i Tidskriftet Den norske legeforening.

Avdeling for kompetanse og utdanning i samarbeid med Palliativt senter ved Akershus universitetssykehus har laget en film med dramatisering av en hendelser som veldig ofte utspiller seg i forbindelse med Covid-19. Se filmen her.

Vi anbefaler også episode 1 i sesong 3 av podkasten Helhjerta laga av Heidi Skutlaberg Wiig. I denne episoden snakker hun med Siri Steine er seksjonsoverlege ved Palliativt senter på Ahus. Hun gir gode råd og informasjon om hva som er viktig å være oppmerksom på ved palliativ behandling av pasienter med Covid-19. Du får konkret informasjon om både medikamenter og doser og svar på etiske spørsmål.

Medikamentell lindring i terminalfase 

Nyttige lenker
Artikkel om palliativbehandling og koronapasientar i Tidskriftet, Den norske legeforening 

Artikkel om behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19 i Tidskriftet Den norske legeforening.

Helsedirektoratet, Faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase 

Helse Bergen, Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest: Behandlingsalgoritmar for vanlege symptom hos døyande vaksne. Dei fire viktigaste medikamenta.

Helse Bergen, Kompetansesenter i lindrande behandling, Helseregion Vest: Palliasjon – verktøy for helsepersonell.

Kommunikasjon og verktøy

Undervisningsfilm ISBAR

Undervisningsfilm observasjon av syk pasient: 

Nyttige lenker

Link til utskrift av ISBAR-skjema frå I trygge hender 24-7.

Link til utskrift av ISBAR (kortversjon), ABCDE og NEWS2-skjema frå I trygge hender 24-7. 

Film frå Kompetansebroen i samarbeid med Senter for medisinsk simulering (SIM) ved Akershus universitetssykehus som syner bruk av ISBAR.

Film frå Kompetansebroen i samarbeid med Senter for medisinsk simulering (SIM) ved Akershus universitetssykehus som syner bruk av ABCDE og NEWS2. 

Kommunikasjonsråd: Last ned koronarådene fra Vitaltalk her. 

En systematisk gjennomgang av 42 pasienter viser at NEWS2 er et egnet verktøy for å oppdage forverring hos pasienter med Covid-19. Les mer i Sykepleien og i Tidskriftet Den norske legeforening.

Mulig koronasmitte på sykehjem 

 

Nyttige lenker 

Folkehelseinstituttet, Fakta om viruset og sjukdommen (covid-19).

Folkehelseinstituttet, Sykehjem og smittevern mot covid-19 (koronasykdom). 

Folkehelseinstituttet, Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende 

Helsedirektoratet, Alle med symptomer på luftveisinfeksjon bør tolkes som covid-19 med iverksettelse av gjeldende nasjonale smitteverntiltak

E-læringskurs i palliativ behandling av eldre og alvorlig syke med covid-19, Aldring og helse

Aldring og helse, tilgang til gratis e-læringskurs over 2-3 timer
Helsedirektoratet, informasjon om e-læringskurs