Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter med fokus på å sikre sårbare gamle en verdig alderdom. Dette skal oppfylles via informasjon, opplæring, fag- og kompetanseutvikling, dokumentasjon, forskningsformidling og implementering av kunnskap og holdninger.

Vårt mål er å løfte frem strategier som gir de gamle maksimale muligheter til helse, autonomi, omsorg og livskvalitet – med særlig fokus på den voksende gruppen pasienter med demens. For å nå målet satser senteret på tverrfaglig opplæringstiltak for helsepersonalet innen eldreomsorg, i tillegg til å styrke og kvalitetssikre det frivillige omsorgs -og aktivitetstilbudet for eldre gjennom utdanning av frivillighetskoordinatorer.

Prosjekter og undervisning vi jobber med:

Videreutdanning: Omsorg ved livets slutt – en verdig eldreomsorg

Videreutdanning: Frivillighetskoordinering – eldreomsorg

 Kunst og demens

Kunst og demens er et prosjekt hvor Verdighetsenteret og Høgskolen Betanien samarbeider med Kompetansesenteret for demens om å utforske hvordan den visuelle kunsten på ulike måter kan bidra til økt trivsel for mennesker med demens. Prosjektet er inspirert av Museum of Modern Art sitt prosjekt Meet me at MoMa – Making Art Accessible for People with Dementia, og Møte med minner her i Norge. Høsten 2015 ønsker vi å invitere mennesker med demens og pårørende til omvisninger på Bergen kunstmuseum (KODE).

Prosjektleder for Verdighetsenteret er Eli Lea. Hvis du ønsker å vite mer om prosjektet eller ønsker å delta, ta kontakt med Eli på 99 44 14 14, eller eli@verdighetsenteret.no for mer informasjon.

Skoleelever møter gamle

Samarbeidsprosjekt mellom Bergen Røde Kors sykehjem, Hellen skole og Verdighetsenteret. En gang i uken kommer elever på 6. trinn på besøk på sykehjemmet. Elevene og de gamle prater sammen, synger, spiller spill og fremfører sangleker.

Flere frivillige fra frivillighetstjenesten ved sykehjemmet er med under besøkene. De fungerer som et bindeledd, kjenner pasientene, setter praten i gang og gjør situasjonen trygg for elevene sammen med elevassistenten fra skolen. Besøkene varer i ca 1 time.

Hovedmålsettingen er å knytte bånd mellom generasjoner. Besøkene skal også være et lærested for elevene, og opplegget lar barna på en naturlig måte få et innblikk i livet på sykehjemmet. De får meningsfylte oppgaver i forhold til de gamle. Besøkene fra skolen bidrar også til økt aktivitet og mer stimuli for beboerne, som får være ressurspersoner på sine områder i møte med barna.

Gammel og ung