Fagartikler om frivillighet i eldreomsorgen

Hillestad, E. (2015) Opplæring av frivillige og frivillighetskoordinatorer. I: Jensen, L.H. red. Frivillighet i omsorgssektoren. Tønsberg: Forlaget Aldring og helse, s. 111-121.

Hillestad, E. og Tessem, J. (2015). Frivillighet i eldreomsorgen – hvorfor og hvordan? I Holm, M. S., Husebø, S. (Red.), En verdig alderdom. Omsorg ved livets slutt. (s. 173- 185). Bergen: Fagbokforlaget.

Magerholm, B. og Landmark, B. T. (2015). “Villa Fredrikke”: Et eksempel på en modell for frivillig innsats i demensomsorgen. I: Tidsskrift for omsorgsforskning 02/ 2015 (Volum 1). (s. 156-161).

Hillestad, E. og Nybø, L. Frivillighet kommer ikke av seg selv – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin Omsorg 3/2011

Abrahamsen, J. F. Undersøkelse om frivillige tjenester på norske sykehjem – Nordisk tidsskrift for palliativ medisin Omsorg 2/2010

 

Fagbøker og hefter
Lea, E., Breistein S. (Red.) (2016). Øyeblikkets kunst. Kunstomvisninger for personer med demens. Bergen: Verdighetsenteret. Last ned pdf-fil:  Lav oppløsning (ca 2 mb) eller høy oppløsning for utskrift (ca 35 mb)
Holm, M. S., Husebø, S. (Red.) (2015) En verdig alderdom. Omsorg ved livets slutt. Bergen: Fagbokforlaget.

Husebø S, Klaschick E (1998). Palliativmedisin. Eide Forlag.

Husebø S (1999). Under huden. Hardanger Forlag, også på tysk.

Husebø BS, Husebø SB (2000): De siste dager og timer – Hefte utgitt på norsk, tysk, spansk, engelsk og italiensk. Heftet kan bestilles her

Husebø S (2005): Sykdom, Sorg og Kjærlighet – Hva kan vi lære av barn?  Hefte publisert på norsk, tysk, engelsk og spansk. Heftet kan bestilles her.

 

Andre fagartikler

Husebø, Bettina S., Strand, Liv I, Moe-Nilssen, Rolf, Husebø, S., Ljundgren, Anne E.: Pain behaviour and pain intensity in older persons with severe dementia. Scand J. Caring Sci 2009; 23 – 180-189.

Husebø, BS, Strand, Liv Inger, Moe-Nilssen, Rolf, Husebø, Stein, Aarsland, Dag, Lunggren, Anne E.: Who suffers most? dementia and Pain in Nursing Home Patients. A Cross-sectional Study. JAMDA – Juli 2008.

 

Brosjyrer – lenker

 

Tidsskriftet Omsorg

Omsorg er et idealistisk og nordisk tidsskrift for alle som arbeider eller har nære relasjoner til alvorlig syke, de svakeste gamle eller døende. Artiklene omtaler grenselandet mellom etikk, humanisme og moderne medisin. Hvert nummer tar opp et eget tema. Ansvarlig redaktør er faglig leder ved Verdighetsenteret Stein Husebø.