En av de største sosialpolitiske utfordringer i Norge og Europa i de kommende tiår er å sikre sårbare, gamle mennesker et verdig og meningsfullt liv helt til det siste. Dette forutsetter at de blir møtt med omsorg og kompetanse, uavhengig av diagnose og oppholdssted. Vi ønsker å bidra til at alle alvorlig syke og døende, fremfor alt de sårbare gamle, uansett alder, diagnose eller oppholdssted kan se frem til å oppleve den siste levetid med håp, livskvalitet og verdighet.

Vi arbeider for å styrke kompetansen hos det tverrfaglige helsepersonalet innen eldreomsorg, med spesielt fokus på demensomsorg og palliativ care, og vil utvikle ny kunnskap og verktøy for praksisfeltet.

Kompetanse og trygghet sikrer verdighet
«Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom» er et utdanningstilbud til fagutdannet helsepersonell som jobber med sårbare gamle, som vil øke sin kunnskap og kompetanse om omsorg i livets siste fase. Utdanningen baserer seg på hospice-filosofien og det helhetlige menneskesyn, med likeverd for fysiske, psykososiale og eksistensielle perspektiver. Vi legger vekt på ny forskning i vår tverrfaglige tilnærming. Et av arbeidskravene i utdanningen er å støtte deltakerne faglig til å utvikle, etablere og gjennomføre lokale prosjekter tilpasset deltakernes egen arbeidsplass.

I dag er det mangelfull kompetanse blant helsepersonell når det gjelder omsorg for de aller sykeste pasientene og døende pasienter. Etter Samhandlingsreformen blir svært syke pasienter sendt fra sykehus og tilbake til sykehjem. Helsepersonell ved sykehjem kan ikke nok om denne pasientgruppen i dag. Vi skal gi dem nødvendig teoretisk og praktisk kompetanse for å kunne møte disse pasientene på en trygg og verdig måte. Derfor starter Verdighetsenteret opp et nytt kurstilbud: «Helsefaglig kompetanse i teori og praksis».

Fagkunnskap gir verdighet
Fagboken «Enn verdig alderdom – omsorg ved livets slutt» redigert av Marianne Sætrang Holm og Stein Husebø er den første i en triologi av fagbøker fra Verdighetsenteret. Boken prøver å treffe møtepunktet mellom geriatri, omsorg ved livets slutt og demensomsorg. Boken er et viktig verktøy for helsepersonell og andre som er opptatt av den gamle i den siste fasen av livet.

Fagplan og info om utdanningen

Søknadsskjema Omsorg ved livets slutt

Rapport – Evaluering av utdanningen Omsorg ved livets slutt (pdf, 800 kb)

 

«Verdighet betyr å kunne velge» Max Frisch