Sammen: Pasient, pårørende og helsepersonell snakker sammen under Forberedende samtale. FOTO: Herman Dreyer
Sammen: Pasient, pårørende og helsepersonell snakker sammen under Forberedende samtale. FOTO: Herman Dreyer

Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Forberedende samtale. Det er viktig å ha en slik samtale når livets slutt nærmer seg, sier Silje Eikemo ved Verdighetsenteret. 

– Når en pasient nærmer seg livets siste fase, er det viktig å klargjøre hvordan pasienten ønsker at den siste tiden skal være. Da spiller Forberedende samtale en viktig rolle. Det er pasientens lege som tar initiativ til Forberedende samtale, i tett samarbeid med pasienten, pårørende og helsepersonell rundt pasienten, sier Silje Eikemo, leder for Helse og omsorg ved Verdighetsenteret.

Kartlegge ønsker og behov
Samtalens mål er å orientere pasient og pårørende om at slutten nærmer seg og få dem til å reflektere over hva slags ønsker og behov pasienten har for den siste fasen. På den måten kan pasienten få en verdig livsavslutning.

En Forberedende samtale innebærer å stille spørsmål som for eksempel:

– Ønsker jeg livsforlengelse for enhver pris?

– Ønsker jeg gjenoppliving eller sykehusinnleggelse ved livstruende komplikasjoner?

På bakgrunn av Forberedende samtale, utarbeider lege og pleiepersonell en Palliativ plan (lenke) som er tilpasset den enkelte pasient.

Eksempler og maler
Se eksempel på Palliativ plan.
Last ned mal Palliativ plan.