Leve hele livet er en kvalitetsreform for eldre. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Leve hele livet har fem innsatsområder: 
Aldersvennlig Norge
Aktivitet og fellesskap
Mat og måltider
Helsehjelp
Sammenheng i tjenestene

Verdighetsenteret er del av virkemiddelapparatet til regjeringen når det gjelder å gjennomføre reformen. Det betyr at Verdighetsenteret tilbyr opplæring og rådgivning knyttet til reformen.

Verdighetsenteret har i 2020 fått doblet sine bevilgninger over statsbudsjettet for å nettopp kunne tilby dette til enda flere kommuner og institusjoner.

Det er særlig tre områder Verdighetsenteret jobber med når det gjelder reformen. Det er aktivitet og fellesskap,  helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Aktivitet og fellesskap – se våre tilbud 
Helsehjelp og sammenheng i tjenestene – se våre tilbud