Nominer din kandidat til Omsorgsprisen 2019

Omsorgsprisen deles ut 18.januar på DNS. Husk å nominere din kandidat innen november 2019! 

Viktig info: Vi gjør oppmerksom på at alle fysiske arrangementer vil bli avviklet i henhold til gjeldende smittevernregler for Covid-19.

9.september
Webinar:
Kunst og kreativitet i helhetlig omsorg

Hvordan kan kunst og kreativitet være en naturlig del av helhetlig omsorg, i et samspill mellom pleie – og omsorgsarbeidere, pårørende og frivillige? Og hvordan ivareta kunsten og kulturens egen verdi i møte med helse – og omsorgssektoren?

Fire dager før årets stortingsvalg vil vi i dette webinaret fokusere på kunsten og kreativitetens betydning i samfunnet som helhet og i helse- og omsorgssektoren spesielt.  Det vil her bli løftet frem prosjekter som belyser litteraturen, musikken og billedkunstens muligheter og betydning for helse og livskvalitet i eldreomsorgen.

Målgruppe:  Helse- og omsorgsarbeidere/ – ledere innen eldreomsorg, pårørende og frivillige, ansatte på høgskoler og universitet og andre interesserte

Webinaret arrangeres av Verdighetsenteret (VS) og nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg (NKKHO).

Medvirkende:
Abid Raja  –  kultur- og likestillingsminister
Helga Anspach – formidler, KODE
Frode Grytten – forfatter
Odd Håpnes – daglig leder, NKKHO
Oddgeir Synnes – førsteamanuensis, VID vitenskapelige høgskole
Julie Tessem – leder, Frivillighet og kultur, VS
Wenche Torrissen – professor, fagansvarlig drama/teater, NKKHO
Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, VS
Irene Aasmul – Fag- og forskningsutvikler, VS

Webinaret er gratis.

27-28.oktober 2021 
Fagsamling for frivillighetskoordinatorer innen eldreomsorg

For tredje gang kan vi ønske velkommen til Verdighetsenterets populære og erfaringsspekkede koordinatorsamling.
Påmelding er i gang!