19.mars
Boklansering i Bergen – Frivillighetens kraft

Eirin Hillestad og Julie Tessem ved Verdighetsenteret er redaktører for en ny lærebok innen frivillighet i eldreomsorgen. Velkommen til bokprat, bobler og kake! Les mer om arrangementet her.

25.mars
Har vi tatt livet av døden? Debatt på Litteraturhuset i Oslo

Sykepleier Astrid Rønsen og lege Stein Husebø har engasjert seg for palliativ omsorg i 40 år. Nå møtes de til samtale om liv og død på Litteraturhuset i Oslo. Les mer om arrangementet her.

26. og 27.mars
Verdighetskonferansen-Kreativ omsorg 2019

Konferansen arrangeres på Thon Hotel Storo i Oslo. Tema er kvalitet, liv og omsorg i eldre år.
Se mer informasjon på konferansens nettside. Påmeldingsfrist er 11.mars 2019.