Nominer din kandidat til Omsorgsprisen 2019

Omsorgsprisen deles ut 18.januar på DNS. Husk å nominere din kandidat innen november 2019! 

Viktig info: Vi gjør oppmerksom på at alle fysiske arrangementer vil bli avviklet i henhold til gjeldende smittevernregler for Covid-19.

Verdighetskonferansen 2021


Verdighetskonferansen har tradisjonelt vært en faglig og sosial, fysisk møteplass. Denne våren vil programmet bli formidlet på nett, i perioden 15. mars – 14. april. 2021.

Programmet vil belyse norsk eldreomsorg i spennet mellom liv og død. Arrangementet er myntet på alle som jobber med eller som yter en innsats inn mot gamle – uavhengig av utdanning og profesjon eller om du er ansatt, pårørende, frivillig eller institusjonsleder. Emnet vil bli belyst av ulike faggrupper – leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, kunstnere, politikere, samt fra barnet, den gamle og den frivilliges ståsted.

Elektronisk registrering og betalt konferanseavgift gir digital tilgang til arrangementet, via din egen datamaskin hjemme eller jobben. Programmet vil bli satt opp som en spilleliste, der du selv kan velge hva du vil se, og når.

Arrangører:       Verdighetsenterte og Fagforbundet
Årets tema:      Mellom liv og død
Påmelding:      Meld deg på her
Avgift kr 350, for medlemmer i Fagforbundet / kr 500,- for øvrige

27-28.oktober 2021 
Fagsamling for frivillighetskoordinatorer innen eldreomsorg

For tredje gang kan vi ønske velkommen til Verdighetsenterets populære og erfaringsspekkede koordinatorsamling.
Påmelding er i gang!