Nominer din kandidat til Omsorgsprisen 2019

Omsorgsprisen deles ut 18.januar på DNS. Husk å nominere din kandidat innen november 2019! 

9. og 10. november

PUST – en kunst – og demensfestival arrangeres på Cornerteateret i Bergen. Festivalen er for alle som er nysgjerrig på hvordan kunst kan være en døråpner i møte med personer med demens. Festivalen er et samarbeid mellom Verdighetsenteret, Cornerteateret og Kompani Krapp.

20. og 21. november
Oppfølgingsseminar Akuttmedisinsk eldreomsorg

Oppfølgingsseminar Akuttmedisinsk eldreomsorg i Bergen. Påmelding og mer info her (lenke).

18.januar 2020
Lørdagskafé på DNS 

Velkommen til samtale på DNS klokken 15. Tema er mestring. Dette vil lede opp mot Omsorgsprisen for 2019, som deles ut på Store Scene dagen etter. Fri entré, evt. så langt plassen rekker.

19.januar 2020
Omsorgsprisen 2019 

Omsorgsprisen ble opprettet i 2001 av GC Rieber Fondene for å fremheve den enestående innsats mange gjør for at sårbare gamle og andre skal ha et godt liv i deres siste levetid. Fri entré, plassreservasjoner. Billetter tilgjengelig via DNS’ billettkontor eller dns@dns.no fra 7. desember. Ler mer om arrangementet her(lenke). 

18.mars
Debatt på Litteraturhuset i Oslo

Åpen debatt i forkant av den nasjonale konferansen Kunst, mestring og omsorg 2020. Program annonseres til høsten. Arrangører: Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Riksteatret og Verdighetsenteret

18. og 19.mars
Konferansen Kunst, mestring og omsorg 2020

Nasjonal konferanse om drama, dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg.
Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse? Arrangører er Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg, Riksteatret og Verdighetsenteret. Konferansen arrangeres på Riksteatret i Oslo.