Verdighetsenteret er et nasjonalt kompetansesenter som tilbyr kurs og etterutdanning for deg som jobber i helsesektoren og frivilligsektoren. Etter utdanningene våre er samlingsbaserte med samlinger i Oslo og Bergen. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon om noen av utdanningene våre:

Videreutdanning: Omsorg ved livets slutt- en verdig alderdom (søk opptak)

Videreutdanning: Frivillighetskoordinering (søk opptak)

kullOLS