Skip to content
Påfyll, nye nettverk, ny kunnskap

Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2017

Nasjonal konferanse, Scandic Bergen City, tirsdag 25. – onsdag 26. april 2017

I april 2017 smelter de to tradisjonsrike konferansene Verdighetskonferansen og KreativOmsorg sammen på en felles arena i Bergen. Målgrupper er alle interesserte, men ikke minst hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, assistenter og i tillegg frivillige og pårørende.
Verdighetsenterets arrangørpartnere: Fagforbundet, Helsedirektoratet, Pensjonistforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelsen  Målgrupper er alle interesserte, men ikke minst hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, assistenter og i tillegg frivillige og pårørende.
Konferansens temaer:
– Samhandling mellom frivillig og offentlig sektor innen eldreomsorg
– Menneskerettigheter i norske sykehjem – tvang og makt
– Kreativ omsorg: God praksis, grensesprengende prosjekter, kunst og kultur
Påmelding vil bli åpnet høsten 2016

Eget dialogseminar i forkant
Et bredt anlagt dialogseminar finner sted den 2. november 2016 i Oslo. Tema er grenseoppgangen mellom frivillig og profesjonelt arbeid i omsorgssektoren i Norge:  Hvordan møter vi hverandre i de ulike hjelpesituasjonene? Invitasjonslisten til seminaret omfatter både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, det offentlige (stat, kommune), frivillige organisasjoner, kompetanse- og ekspertmiljøer. Det blir innledningsforedrag fra representanter for både arrangører og eksterne miljøer. Hovedvekten vil ligge på gruppeprosesser, under ledelse av en kaospilot. Det som kommer frem i gruppene vil bli grundig dokumentert, danne basis for en sentral del av programmet under konferansen i Bergen i april 2017, og angi retning for arbeidet videre.  Arrangørene ønsker på denne måten å bidra til trygghet blant ansatte og i de frivillige organisasjonene, så det rekrutteres frivillige som føler seg velkommen innen en avklart ramme.   Påmelding til dialogseminaret åpnes i september.

Konferansedagene i Bergen i april 2017 vil dessuten få en «tjuvstart» med et åpent debattmøte i Litteraturhuset i Bergen tirsdag 24. april kl. 18.30.

 

Noen av forløperne

2014

19. – 20. november 2014, Solstrand Hotell & Bad. Les rapporten fra Verdighetskonferansen 2014 (pdf)

Program
Verdighetskonferansen 2014 (pdf)
Les mer Foredragsholdere og seminarledere
Arrangør
Verdighetsenteret, Fagforbundet og Norges Røde Kors

 

2012

16. – 17. mars 2012 arrangerte Verdighetsenteret en nasjonal konferanse i Bergen om og for frivillighetstjenester innen eldreomsorg, sammen med Norges Røde KorsRapport Verdighetskonferansen 2012 (pdf)

Bilder fra konferansen i 2012 og 2014

Foto: Eli Lea, Verdighetsenteret (Verdighetskonferansen 2014), Norges Røde Kors (Verdighetskonferansen 2012)

  • Ordfører i Bergen, Trude Dreveland, åpnet Verdighetskonferansen 2012 fredag 15. mars klokken 10.00 med å ønske alle velkommen til en nyvasket by. - Noe av det som gjør oss til mennesker er evnen til å behandle andre med verdighet.

  • PÅ hotellet Scandic Bergen City var det sørget for noe for enhver smak under lunsjen på Verdighetskonferansen 2012.

  • - Jeg syns frivillige gjør et fantastisk arbeide. De er generøse med sin tid og sin kjærlighet, sa Thyra Frank. På vei ned fra podiet fikk hun stående applaus fra salen for sitt gripende innlegg.

  • Folketingspolitiker for Liberal Allianse i Danmark, Thyra Frank, og president i Røde Kors, Sven Mollekleiv under Verdighetskonferansen 2012.

  • Per Fugelli avsluttet Verdighetskonferansen 2012 med noen velvalgte ord lørdag ettermiddag.

  • Kate Blummenfelt stod på stand for den landsomfattende organisasjonen Livsglede for eldre. Med sine karakteristiske gule t-skjorter blir de ofte kalt gule engler. - Vi ønsker å sørge for at de eldre får en mer meningsfylt hverdag. Vi er veldig glade for at vi er flere som jobber mot det samme målet.

  • Stein Husebø leder til daglig Verdighetsenteret - Omsorg for gamle, et nasjonalt kompetansesenter med base i Bergen. Han ønsker å invitere til et større samarbeid mellom aktørene innen eldreomsorgen. - Vi kommer ikke til å få til fremtiden uten frivillige.

  • Mustafa Can holdt et innlegg om hvordan det er å bli gammel i et fremmed land under Verdighetskonferansen 2012. -Hvordan er det å være gammel i et land man ikke er vokst opp i? Som man føler man ikke kjenner? Hvor man føler seg døv fordi man ikke forstår språket?