Nasjonal konferanse, Scandic Bergen City, tirsdag 25. – onsdag 26. april 2017

I april 2017 smelter de to tradisjonsrike konferanseriene Verdighetskonferansen og KreativOmsorg sammen på en felles arena i Bergen. Målgrupper er alle interesserte, men ikke minst hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, assistenter og i tillegg frivillige og pårørende.
Verdighetsenterets arrangørpartnere: Fagforbundet, Helsedirektoratet, Pensjonistforbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelsen  Målgrupper er alle interesserte, men ikke minst hjelpepleiere, helsefagarbeidere, sykepleiere, assistenter og i tillegg frivillige og pårørende.
Konferansens temaer:
– Samhandling mellom frivillig og offentlig sektor innen eldreomsorg
– Menneskerettigheter i norske sykehjem – tvang og makt
– Kreativ omsorg: God praksis, grensesprengende prosjekter, kunst og kultur
Påmelding vil bli åpnet høsten 2016

Eget dialogseminar i forkant
Et bredt anlagt dialogseminar finner sted den 2. november 2016 i Oslo. Tema er grenseoppgangen mellom frivillig og profesjonelt arbeid i omsorgssektoren i Norge:  Hvordan møter vi hverandre i de ulike hjelpesituasjonene? Invitasjonslisten til seminaret omfatter både arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, det offentlige (stat, kommune), frivillige organisasjoner, kompetanse- og ekspertmiljøer. Det blir innledningsforedrag fra representanter for både arrangører og eksterne miljøer. Hovedvekten vil ligge på gruppeprosesser, under ledelse av en kaospilot. Det som kommer frem i gruppene vil bli grundig dokumentert, danne basis for en sentral del av programmet under konferansen i Bergen i april 2017, og angi retning for arbeidet videre.  Arrangørene ønsker på denne måten å bidra til trygghet blant ansatte og i de frivillige organisasjonene, så det rekrutteres frivillige som føler seg velkommen innen en avklart ramme.   Påmelding til dialogseminaret åpnes i september.

Konferansedagene i Bergen i april 2017 vil dessuten få en «tjuvstart» med et åpent debattmøte i Litteraturhuset i Bergen tirsdag 24. april kl. 18.30.

 

Noen av forløperne

2014

19. – 20. november 2014, Solstrand Hotell & Bad. Les rapporten fra Verdighetskonferansen 2014 (pdf)

Program
Verdighetskonferansen 2014 (pdf)
Les mer Foredragsholdere og seminarledere
Arrangør
Verdighetsenteret, Fagforbundet og Norges Røde Kors

 

2012

16. – 17. mars 2012 arrangerte Verdighetsenteret en nasjonal konferanse i Bergen om og for frivillighetstjenester innen eldreomsorg, sammen med Norges Røde KorsRapport Verdighetskonferansen 2012 (pdf)

Bilder fra konferansen i 2012 og 2014

Foto: Eli Lea, Verdighetsenteret (Verdighetskonferansen 2014), Norges Røde Kors (Verdighetskonferansen 2012)