Verdighetsenteret tilbyr to videreutdanninger:

Frivillighetskoordinering

Omsorg ved livets slutt