Skip to content
Tverrfaglig samlingsbasert etterutdanning

Omsorg ved livets slutt- en verdig alderdom

Oppstart: Verdighetsenteret tilbyr etterutdanning innen eldreomsorg, demensomsorg og palliasjon for fagutdannet helsepersonell.

Oppstart:  Kull 21: 16.-18.januar 2018

Utdanningssted: Bergen

Varighet: 3 samlinger, totalt 9 dager, over 1 år

Antall deltakere per kull: 20

Søknadsfrist: Fortløpende opptak

Pris: Kr. 6000,- per deltaker.                            Tilbud: To deltakere fra samme arbeidssted: kr. 10 000,-  Tre deltakere fra samme arbeidssted kr. 12 000,-

Kursavgiften inkluderer tre samlinger, kursmateriell, kaffe/frukt og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne.


Søknadsskjema

Fagplan for utdanning

 

 

Kontaktinformasjon:

Fagkonsulent Siw-Anita Lien: sal@verdighetsenteret.no                                            tlf. 55397748 / 94495004

Leder Silje B. Eikemo:              se@verdighetsenteret.no                                            tlf. 55397732 / 98008209

Samlinger kull 19 (fullt): Oppstart: 31. januar- 2.februar 2017. Øvrige datoer: 9.-11. mai og 17.- 19. oktober 2017.

Samlinger kull 20 (fullt):  Oppstart: 5. – 7. september 2017. Samling 2: 28.- 30. november 2017. Samling 3: 10. – 12.april

Samlinger kull 21 (ledige plasser): Oppstart 16. – 18.januar 2018. Samling 2: 22. – 24.mai. Samling 3: TBA

 

Avbestilling

Skjer avbestilling av kurs tidligere enn 1 måned før kursstart, krediteres kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 1 måned før kursstart, krediteres 50 % av kursavgiften. Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, debiteres hele kursavgiften. Kursplassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Verdighetsenteret.

 

Verdighetssenteret

Spør fagansvarlig Silje B. Eikemo

 

Studieintervjuer

– Vi anbefaler utdanningen

Fra venstre: Åshild Lygre (sykepleier), Marith Årthun (sykepleier) og Inger Eskeland (sykepleier)

Fra venstre: Åshild Lygre (sykepleier), Marith Årthun (sykepleier) og Inger Eskeland (sykepleier). FOTO: Eli Lea

– Jeg har blitt en bedre formidler

Bjørn Olav Andersen, gjennomførte etterutdanningen "Omsorg ved livets slutt - en verdig alderdom" i 2014

Bjørn Olav Andersen, gjennomførte etterutdanningen “Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom” i 2014. FOTO: Eli Lea

Nærhet til praksis 

Ingrid Thorkildsen (t.v.) og Olaug Finsrud, fungerende prosjektleder ved Omsorg ved livets slutt ved Verdighetsenteret. FOTO: Sverre Wilhelmsen

Ingrid Thorkildsen (t.v.) og Olaug Finsrud, prosjektmedarbeider ved Omsorg ved livets slutt ved Verdighetsenteret. FOTO: Sverre Wilhelmsen

– Jeg gjør en bedre jobbb

Gry Kristin Espe

Gry Kristin Espe sammen med en av beboere ved Odda sykehjem. FOTO: Privat

 

 

RAPPORT Evaluering av Omsorg ved livets slutt- en verdig alderdom