Det finnes ulike verktøy som kan være til god hjelp når man jobber med frivillige. På våre utdanninger og kurs får deltakerne innføring i bruk av ulike maler. Malene under er et lite utvalg fra verktøykassen vår.

Frivillighetsarbeid

Hvis du jobber med frivillige, håper vi disse kan være til nytte for deg. Les mer om vår utdanning i Frivillighetskoordinering.

01 Mal for frivilligpolitikk – Verdighetsenteret (pdf)

02 Mal for avtale med den frivillige– Verdighetsenteret (pdf)

03 Mal for introduksjonssamtale– Verdighetsenteret (pdf)

04 Mal for utviklingssamtale– Verdighetsenteret (pdf)

05 Mal for avslutningssamtale– Verdighetsenteret (pdf)