Frivillige er viktige bidragsytere i dagens eldreomsorg og sentrale samarbeidspartnere for å gjennomføre Leve hele livet-reformens ambisjon på aktivitet og fellesskap. Vil din kommune optimalisere samarbeidet med frivillige i helse- og omsorgsektoren? Vi tilbyr rådgivning og et bredt spekter av digitale kurs i aktuelle temaer.

Aktuelle temaer

 • Frivillighet i eldreomsorgen – politisk aktualitet, forskning og praksis
 • Frivillighetskoordinatorens rolle
 • Hvordan få til et vinn-vinn samarbeid i eldreomsorgen
 • Hvordan bygge en god kultur for samarbeid mellom ansatte og frivillige
 • Skape gode systemer for frivilligheten: mobilisering og rekruttering, opplæring og ivaretagelse
 • Hvem har ansvar hvis noe skjer? Kjente dilemmaer og gråsoner.
 • Hvordan ansvars- og forventningsavklaring kan bidra til et godt samarbeid.
 • Inspirasjon og konkrete tips og ideer: eksempler på eksisterende gode prosjekter/aktiviteter

Bli en samarbeidskommune

Kommunen inngår en intensjonsavtale med Verdighetsenteret om kompetanseheving innen frivillighet i eldreomsorgen. Avtalen kan inneholde rabatterte priser for:

 • Rådgivning og veiledning knyttet til samarbeid med frivillige i kommunens helse- og omsorgssektor, med særlig fokus på eldreomsorgen.
 • Deltakere på utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg
 • Digitale kortkurs til aktuelle målgrupper (politikere, ledelse, øvrige medarbeidere, frivillig sektor)

Vi skreddersyr samarbeidsavtale som møter den enkelte kommunes behov. En samarbeidsavtale forutsetter at kommunen vil tilrettelegge for at kompetansen spres og implementeres i kommunen.

Digitale kurstilbud

Webinar – Frivillighet i eldreomsorg hva, hvorfor og hvordan?
Mål/effekt: Innføring i frivillighet i eldreomsorg
Opplegg: Foredrag fra Verdighetsenteret, med muligheter for noen spørsmål fra deltakerne
Målgruppe: Ledelse, politikere, ansatte, frivilligsentraler, frivillige organisasjoner og andre som jobber med frivillighet innen omsorgssektoren med fokus på eldreomsorg.
Deltakere: Opptil 500
Varighet: 2 timer
Plattform: Zoom
Pris: 5.000,-

Digitalt halvdagskurs
Mål og effekt: Innføring, diskusjon og erfaringsutveksling rundt valgt tema
Opplegg: Kombinasjon av foredrag og diskusjon/erfaringsutveksling i grupper og plenum
Målgruppe: Ledelse, politikere, ansatte, frivilligsentraler, frivillige organisasjoner og andre som jobber med frivillighet innen omsorgssektoren med fokus på eldreomsorg. Kurset kan spisses inn til en eller flere av målgruppene.
Deltakere: Opptil 40
Varighet: 3 timer
Plattform: Zoom
Pris: 5.000,-

Digitalt heldagskurs på Zoom
Mål og effekt: En grundigere innføring, diskusjon og erfaringsutveksling rundt et eller flere valgte temaer.
Opplegg: Et skreddersydd kursopplegg som kombinerer undervisning med diskusjon og erfaringsutveksling. Kurset tilbys som heldagsmøte i Zoom
Målgruppe: Ledelse, politikere, ansatte, frivilligsentraler, frivillige organisasjoner og andre som jobber med frivillighet innen omsorgssektoren med fokus på eldreomsorg. Fagdagen kan spisses inn til en eller flere av målgruppene
Deltakere: Opptil 40
Varighet: 5-6 timer
Plattform: Zoom
Pris: 7.000,-

Digitalt heldagkurs i Zoom og Canvas
Mål og effekt: En grundigere innføring, diskusjon og erfaringsutveksling rundt et eller flere valgte temaer. Deltakerne vil få teoretisk kunnskap samt tilgang på ressurser og verktøy. Dette kursopplegget fordrer noe egeninnsats fra deltakerne i forkant av kursdagen.
Opplegg: Et skreddersydd kursopplegg som kombinerer undervisning med diskusjon og erfaringsutveksling. Kurset tilbys som kombinasjon av egenstudie i den digitale læringsplattformen Canvas og møter i Zoom for erfaringsutveksling. Deltakerne vil få tilgang til kursopplegget i forkant av fagdagen med både innspilte foredrag, skriftlig materiell og tips til videre læring.
Målgruppe: Ledelse, politikere, ansatte, frivilligsentraler, frivillige organisasjoner og andre som jobber med frivillighet innen omsorgssektoren med fokus på eldreomsorg. Fagdagen kan spisses inn til en eller flere av målgruppene
Deltakere: Opptil 40
Varighet: 6 timer
Plattform: Zoom og Canvas
Pris: 10.000,-

Gjennomføring av digital utdanning internt i kommunen
Mål og effekt: Grundig innføring i tematikken, prosjektutvikling med mål om å implementere gode systemer for samarbeid med frivillige i kommunens helse- og omsorgstjenester. Prosjektveiledning fra Verdighetsenteret underveis i utanningen.
Opplegg: Utdanningen frivillighetskoordinering – eldreomsorg gjennomføres i sin helhet for utvalgte deltakere fra kommunen. Les mer om utdanningen her.

Målgruppe: Det anbefales at det gjøres et utvalg av ansatte som har en rolle i organisering av samarbeidet med frivillige i omsorgstjenestene, ledere og representanter fra frivillig sektor.
Deltakere: Opptil 25 (minimumsantall 15)
Varighet: 3 samlinger á 3 dager (totalt 9 dager)
Plattform: Canvas og Zoom
Pris: 3.500 per deltaker

I det digitale tilbudet stiller Verdighetsenteret med tekniske plattformer (Canvas og Zoom) og teknisk støtte underveis i arrangementet, i tillegg til kursholdere.

Fysiske kurstilbud

Kurs og fagdager kan også gjennomføres i fysisk form dersom restriksjonene knyttet til Covid-19 tillater det. Kostnader knyttet til reise og opphold må da dekkes for kursholdere, og oppdragsgiver må ordne det praktiske knyttet til påmelding, kurslokale, teknikk, eventuell lunsj osv.

Kontakt oss

Julie Tessem, avdelingsleder Frivillighet og kultur
+47 98 40 27 29