Helsehjelp og sammenheng i tjenestene er to av fem hovedtema i reformen Leve hele livet.

Verdighetsenteret er en del av virkemiddelapparatet til regjeringen for å få gjennomført reformen i kommunene. Våre utdanninger er skreddersydd for å øke kompetansen til ledere og ansatte innenfor akkurat de områdene reformen vektlegger. 

Se under hvilke utfordringer som trekkes frem på feltet helsehjelp. Verdighetsenteret kan bidra med kompetanseheving her. Under har vi matchet utfordringer med rett etterutdanning. 

Les gjerne mer om bakgrunnen for at akkurat disse utfordringene eller satsingsområdene, er valgt. 

Utfordring: Symptomlindrende behandling
Svar: Etterutdanningen Palliativ eldreomsorg

Utfordring: Systematisk kartlegging og oppfølging – for å unngå svingdørspasienter
Svar: Etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg 

Utfordring: Intravenøs behandling i sykehjem
Svar: Etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg 

Utfordring: La eldre få bo lenger hjemme og få mulighet til å dø hjemme
Svar: Etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg

Utfordring: Rutiner for dokumentasjon og overvåking av symptom – og sykdomsutviklingen
Svar: Etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg

Utfordring: Tilbud om regelmessig faglig oppdatering og kollegaveiledning
Svar: Etterutdanningene Akuttmedisinsk eldreomsorg og Palliativ eldreomsorg, i tillegg til skreddersydde fagdager.
Både Akuttemedisinsk eldreomsorg og skreddersydde fagdager kan tilbys ute i kommunene. Palliativ eldreomsorg tibys digitalt. 

Ta gjerne kontakt med avdelingsleder Aina Kolle hvis du har spørsmål.