Lokal undervisning – vi kommer til deg

Verdighetsenteret jobber med å spre kunnskap innen palliasjon, demens, akuttmedisinsk eldreomsorg, frivillighet og kultur. Vi har et sterkt fagmiljø og lang erfaring med å formidle og tilby kompetanse som bygger på kunnskapsbasert praksis.

Undervisningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som f.eks. sykepleiere og helsefagarbeidere ansatt i eldreomsorgen. Deltakerne kan være ansatt både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Andre yrkesgrupper som arbeider med sårbare gamle kan også ha stort utbytte av forelesningene.

Vi tilbyr undervisning innen følgende tema:

Palliativ eldreomsorg

 • Verdighet for sårbare gamle
 • Forhåndssamtale
 • Palliativ plan
 • Symptomlindring ved livets slutt:
  • Kvalme, oppkast og obstipasjon
  • Hjerte- og lungesvikt
  • Delirium
  • Medikamentell symptomlindring
 • Demens og sykdomslære
 • Demens og palliasjon
 • Stell av døde
 • Etterlattesamtale
 • Kjærlighet og sorg
 • Kulturelt mangfold i eldreomsorgen
 • Menneskets åndelige og eksistensielle behov

For mer informasjon om undervisningstema se Fagplan Palliativ eldreomsorg (lenke).

Akuttmedisinsk eldreomsorg

 • Systematiske observasjoner og kommunikasjon
 • Infeksjoner og sepsis
 • Respirasjons- og sirkulasjonssvikt
 • Hjertestans
 • Væskebehandling og elektrolyttforstyrrelser
 • Ernæring
 • Diabetes
 • Nyresvikt
 • Smerter og smertebehandling
 • Hjerneslag og epilepsi
 • ALS og MS
 • Når er nok nok! – etisk refleksjon
 • HLR status

I tillegg til forelesning kan vi tilby opplæring og øvelse i følgende prosedyrer:

 • Perifer venekanyle
 • Volumpumpe
 • Medikamentregning og bruk av smertepumpe
 • Ernæringspumpe
 • BT og Sp02-måling
 • Stell av sentralt venekateter (undervisning og film)
 • Nevrologisk undersøkelse
 • Lungestetoskopi
 • Hjerte-lunge redning med defibrillator

For mer informasjon om undervisningstema se Fagplan AME (lenke).

Målgruppen for undervisningen er primært helsepersonell ansatt i eldreomsorgen, men vi kan tilrettelegge undervisningen for fastleger og sykehjemsleger, og vi kan undervise ved høyskoler og fagskoler.

Undervisning om ønsket tema kan skreddersys til halv-, heldagskurs eller to-dagers-kurs

Ta kontakt med leder Helse og Omsorg Silje B. Eikemo,
tlf. 55 39 77 32, e-post:
se@verdighetsenteret.no

 

Frivillighet og kultur

For undervisning innen frivillighet og kultur ta kontakt med leder Frivillighet og kultur Eirin Hillestad, tlf. 55 39 77 33, e-post: ehi@verdighetsenteret.no

Les mer om utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg her (lenke).