En verdig alderdom avhenger av et lokalmiljø som bryr seg. Å koordinere samarbeid mellom ulike aktører blir stadig viktigere for å få til gode løsninger til det beste for innbyggerne.

Læringsform: Nettbasert
Tid: Totalt 9 dager, fordelt på 3 samlinger
Pris: 5000 kroner per deltaker
Kollega-rabatt: 4000 kroner per deltaker ved tre eller flere fra samme arbeidsplass
Kriterier for godkjent utdanning: maks10% fravær, godkjent prosjektbeskrivelse og statusrapport.

Gå til påmelding

 

Om frivillighetskoordinering – eldreomsorg
En praksisnær og relevant utdanning for å få til økt aktivitet, system og samarbeid mellom kommune og frivillighet.

Prosjekt: Hver deltaker utvikler et prosjekt på egen arbeidsplass som kombinerer frivillighet og eldreomsorg. Prosjektene favner bredt fra små og store konkrete aktiviteter for eldre til utforming av strategi og kartlegging. Som deltaker får du faglig støtte og veiledning til ditt prosjekt fra Verdighetsenteret.

Målgruppe: personer i ulike roller som organiserer frivillig innsats i eldreomsorgen

 • ansatte i helse- og omsorgssektoren
 • ansatte i kommuneadministrasjon med ansvar for frivillighet i eldreomsorg
 • ansatte i frivillige organisasjoner
 • ansatte i frivilligsentraler

 

På utdanningen underviser vi blant annet i:

 • Frivillighet i eldreomsorgen
 • Systemer for frivillighet: Rekruttering, organisering, opplæring, ivaretakelse.
 • Samarbeid mellom kommune, frivillighet og næringsliv om eldreomsorg.
 • Juridiske og etiske dilemmaer.
 • Hvordan bygge god kultur for samarbeid mellom frivillige og ansatte.
 • Ulike blikk på koordinatorrollen i eldreomsorgen.
 • Frivillighet inn i palliasjonsfeltet.
 • Demens og kommunikasjon
 • Inspirasjon til aktiviteter som fremmer aktivitet, fellesskap og kreativitet i demens- og eldreomsorgen
 • Hvordan utforme gode prosjekter med frivillighet inn i eldreomsorgen på egen arbeidsplass

Se fagplanen her

Utdanningen kombinerer det praksisnære med en innføring i det grunnleggende innen nyheter og forskning på feltet. I tillegg til foredrag fra Verdighetssenterets egne kursledere hentes foredragsholdere inn fra både frivillig og kommunal sektor med et fokus på tilrettelegging av for frivillighet og gode samarbeid.

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen på ledelse og organisering av frivillighet i eldreomsorgen, både i helse- og omsorgssektoren og i frivillig sektor. Slik skal den bidra til økt mobilisering og systematisering av arbeidet.

Utdanningen passer for deg som

 • Vil øke samarbeidet på tvers av sektorer
 • Trenger kompetanse på frivillighet
 • Ønsker mer struktur i frivillighetsarbeidet der du jobber
 • Arbeider med tilrettelegging av frivillighet i eldreomsorgen på et strategisk eller operativt nivå
 • Skal sette i gang med kartlegging, strategier eller nye aktiviteter innen frivillighet i eldreomsorg
 • Ønsker påfyll, kunnskap, tips, råd, inspirasjon og utvidet nettverk.
 • Har interesse for organisering av frivillighet og vil være oppdatert på feltet

Hvordan foregår undervisningen?
Undervisningen veksler mellom egenstudie (i Canvas) og samtaler i digitale møter (i Zoom).  Egenstudie vil være en kombinasjon av videoforelesninger, for eksempel refleksjonsoppgaver og skriftlig erfaringsdeling og gruppediskusjoner. Den digitale klasseromsundervisningen vil være interaktiv der alle er delaktig, og det legges opp til møte med ulike fagpersoner samt erfaringsdeling i grupper og plenum.

Du må ha tilgang på datamaskin med høyttaler, mikrofon (eventuelt hodetelefoner med mikrofon) og  webkamera. Det er best å sitte alene og ikke dele skjerm/mikrofon med flere for å kunne delta i gruppearbeid med andre.

Betaling
Kursavgift betales med faktura eller kort. Ved fakturering er betalingsfristen 21 dager.
Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor SA for oppfølging av ubetalte regninger.

Avbestilling
Skjer avbestilling av utdanningen tidligere enn 1 måned før oppstart, refunderes hele beløpet. Ved avbestilling senere enn 1 måned før kursstart, refunderes halvparten av avgiften. Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, får man ingen refundering.Ved sykdom refunderes hele beløpet mot fremleggelse av legeerklæring. Plassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Verdighetsenteret.

Kontaktpersoner:
Beate Magerholm, rådgiver ved Avdeling frivillighet og kultur
bm@verdighetsenteret.no
Mobil 988 54 020

Susanne Solvi Fagerbakke, rådgiver ved Avdeling frivillighet og kultur
slf@verdighetsenteret.no
Mobil 995 79 887

Ønsker du søke økonomisk støtte til utdanning?
Se oversikt over støtteordninger.

– Koordinering avgjørende for godt samarbeid mellom kommuner og frivilligheten, sier forsker

Hvis du ønsker å utløse frivillige ressurser, må du satse på koordinering, viser ny rapport om frivillighet i kommunene.

Seks råd til kommunene – slik samarbeider dere med frivilligheten under koronakrisen

Koronakrisen krever særlig beskyttelse av sårbare gamle. Verdighetsenteret tilbyr veiledning til kommunene. Ta kontakt!

Deltakerne gir toppkarakterer til digital utdanning

For aller første gang inviterte Beate Magerholm og Susanne Solvi Fagerbakke til digital samling. Deltakerne gir utdanningen toppkarakterer.

– Frivilligheten har fått en sterkere posisjon

Da koronakrisen rammet, ble frivilligheten tatt med i styringsgruppen i nye Kinn kommune i Vestland.