En verdig alderdom avhenger av et lokalmiljø som bryr seg. Å koordinere samarbeid mellom ulike aktører blir stadig viktigere for å få til gode løsninger til det beste for innbyggerne.

Verdighetsenteret tilbyr en unik og tverrfaglig utdanning for deg som arbeider for frivillighet i eldreomsorgen.

Ønsker du å ta utdanningen? Se informasjon om ledige plasser og påmelding her.

Utdanningen kombinerer det praksisnære med en innføring i det grunnleggende innen forskning på feltet. I tillegg til foredrag fra Verdighetssenterets egne kursledere hentes foredragsholdere inn fra både frivillig og kommunal sektor med et fokus på tilrettelegging av frivillighet og samarbeid.

Deltakerne utvikler et frivillighetsprosjekt på egen arbeidsplass, og får faglig støtte og veiledning til dette.

Utdanningen passer for deg som

 • Vil øke samarbeidet på tvers av sektorer
 • Trenger kompetanse på frivillighet
 • Arbeider med tilrettelegging av frivillighet i eldreomsorgen på et strategisk eller operativt nivå
 • Ønsker mer struktur i frivillighetsarbeidet der du jobber
 • Skal sette i gang med kartlegging, strategier eller nye aktiviteter innen frivillighet i eldreomsorg
 • Ønsker påfyll og kunnskap – i utdanningen får du tips, råd, inspirasjon og utvidet nettverk.
 • Har interesse for organisering av frivillighet og vil være oppdatert på feltet

Målgruppen for utdanningen er personer i ulike roller organiserer frivillig innsats i eldreomsorgen: ansatte i helse- og omsorgssektoren, frivillige organisasjoner, frivilligsentraler og andre som samarbeider med frivillige eller som trenger å få kompetanse på frivillighet i sitt arbeide.

– Jeg ønsket å lære mer om å koordinere frivillige

Vibekke Furnes har tjue års fartstid fra sykehjem. Nå ønsker hun å bli ekspert på alt som har med frivillige å gjøre.

Få tips om hvordan frivillige og kommuner kan jobbe sammen

Verdighetsenteret har utarbeidet et arbeidshefte med konkrete tips til deg som jobber med frivillige i omsorgssektoren.

Innhold

 • Frivillighet i eldreomsorgen
 • Systemer for frivillighet: Rekruttering, organisering, opplæring, ivaretagelse.
 • Samarbeid mellom kommune, frivillighet og næringsliv om eldreomsorg.
 • Juridiske og etiske dilemmaer.
 • Hvordan bygge god kultur for samarbeid mellom frivillige og ansatte.
 • Ulike blikk på koordinatorrollen i eldreomsorgen.
 • Utforme gode prosjekter med frivillighet inn i eldreomsorgen
 • Introduksjon til  frivillighet inn i palliasjonsfeltet.
 • Demens og kommunikasjon
 • Inspirasjon til aktiviteter som fremmer aktivitet, fellesskap og kreativitet i demens- og eldreomsorgen

Våre dyktige kursledere sørger for at innholdet tilpasses bakgrunnen og behovene til hvert enkelt kull og oppdaterer deltakerne underveis i et felt i vekst og bevegelse.
Les fagplanen for utdanningen her (lenke). 

Prosjekt
Hver deltaker utvikler et prosjekt som kombinerer frivillighet og eldreomsorg i løpet av utdanningen. Prosjektene favner bredt fra små og store konkrete aktiviteter for eldre til utforming av strategi og kartlegging. Som deltaker får du faglig støtte og veiledning til ditt prosjekt fra Verdighetsenteret.

Praktisk informasjon

Utdanningssted: Oslo og Bergen
Høst 2020/vår 2021 tilbyr vi etterutdanningen digitalt grunnet Covid-19
Varighet: 3 samlinger, totalt 9 dager over 5-7 måneder.
Søknadsfrist: Fortløpende opptak
Pris: Kr. 7000,- per deltaker.
Kursavgiften inkluderer tre digitale samlinger, prosjektveiledning mellom samlingene samt kursmateriell.
Tid og sted: For kursdatoer og påmelding; se vår kursliste.


Til vanlig holdes samlinger i våre kurslokaler
Oslo: 
 Sentralen, Øvre Slottsgate 3 – Oslo.
Bergen: Verdighetsenteret, c/o Bergen Røde Kors Sykehjem, Ellerhusensvei 35, 5043 Bergen

Kontaktinformasjon: 

Oslo:
Rådgiver Beate Magerholm
E-post: bm@verdighetsenteret.no
Telefon: 988 54 020

 

Bergen:
Rådgiver Susanne Solvi Fagerbakke
E-post: slf@verdighetsenteret.no
Telefon: 995 79 887

Kreditering

 • Godkjent som 30 meritterende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie i NSF.
 • Godkjent for klinisk fagstige i Fagforbundet og Delta.

Kriterier for godkjent utdanning

 • To godkjente skriftlige innleveringer
 • To korte og enkle muntlige presentasjoner
 • Deltaker kan ha inntil 10 prosent fravær uten legeerklæring.

Betaling

Kursavgift betales med faktura eller kort. Ved fakturering er betalingsfristen 21 dager.
Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor SA for oppfølging av ubetalte regninger.

Avbestilling

Skjer avbestilling av utdanningen tidligere enn 1 måned før oppstart, refunderes hele beløpet. Ved avbestilling senere enn 1 måned før kursstart, refunderes halvparten av avgiften. Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, får man ingen refundering.Ved sykdom refunderes hele beløpet mot fremleggelse av legeerklæring. Plassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Verdighetsenteret.