Skip to content

Ansatte

Odd Jordheim
Daglig leder
Telefon: +47 55 39 77 37 / Mobil: +47 99090049
E-post: oj@verdighetsenteret.no

Odd er daglig leder ved Verdighetsenteret. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og arbeidet de første 5 årene som økonomisjef innen Blå Kors. Deretter begynte han et mangeårig arbeid i sjømatnæringen, først som administrasjonssjef for selskapet Hallvard Lerøy as, Bergen der han arbeidet frem til 1996. Deretter bygget han opp nettverksorganisasjonen og policyorganet Fiskeriforum Vest. Innenfor rammen av denne organisasjonen etablerte han i 1998 Stiftelsen Norsk Sjømatsenter som på nasjonal basis drev med utvikling og formidling av kunnskap om sjømat. Intervju med Odd: https://www.verdighetsenteret.no/2016/03/10/odd-jordheim-daglig-leder/

Stein Husebø
Faglig leder
Telefon: +47 55 39 77 49 / Mobil: +47 417 80 007
E-post: steinhuse@gmail.com / sbh@verdighetsenteret.no

Stein er faglig leder ved Verdighetsenteret, som står på skuldrene av en serie prosjekter for de eldres verdighet den aktive anestesilegen har generert de siste 20 årene i hjembyen Bergen. Han har også gjennom sitt engasjement skapt seg et stort navn internasjonalt, ikke minst i Tyskland og Østerrike.

Gro Helen Dale
Fagutvikler

E-post: ghd@verdighetsenteret.no

Gro Helen er fagutvikler ved Verdighetsenteret med faglig forankring i kompetanseområdet Omsorg ved livets slutt. Hun er utdannet lege og har flere års klinisk erfaring innenfor onkologi, allmenn medisin og nevrologi. Gro Helen jobber også med forskning og utvikling ved senteret og holder på med en Phd. Gro Helen er en av våre faste forelesere ved utdanningen Omsorg ved livets slutt.

Barbro Danielsen
Controller
Telefon: +47 55 39 77 41 / Mobil: +47 924 85 914
E-post: bda@verdighetsenteret.no

Barbro er controller ved Verdighetsenteret. Hun er siviløkonom av utdannelse, og har jobbet ved senteret siden høsten 2009. Hun kommer opprinnelig fra Nøtterøy i Vestfold, og har bl.a. bodd og arbeidet 15 år i USA.

Sverre Chr. Wilhelmsen
Brobygger
Telefon: +47 55 39 77 36 / Mobil: +47 971 81 079
E-post: scw@verdighetsenteret.no

Sverre har arbeidet som kulturformidler mellom de syv fjell i 30 år. Han har tatt del i Verdighetsenterets utvikling siden prosjektstadiet før årtusenskiftet. Han er i dag senterets Brobygger, med vekt på utvikling og ledelse av samarbeidsprosjekter og arrangementer - som Omsorgsprisen på DNS, En dag for verdighet, debattserie i Litteraturhuset, Verdighetskonferansen og Kunst, mestring og helse - vårens konferanse i samarbeid med Nasjonalt Kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Eirin Hillestad
Leder - Avd. for frivillighet og kultur
Telefon: +47 55 39 77 33 / Mobil: +47 41 69 46 48
E-post: ehi@verdighetsenteret.no

Eirin er leder for avdelingen frivillighet og kultur. Hun er fagansvarlig for utdanningen Frivillighetskoordinering – eldreomsorg og jobber bl.a. med fagutvikling, opplæring, veiledning og undervisning. Eirin har en mastergrad i medievitenskap fra UiB og er utdannet veileder. Hun har tidligere jobbet som daglig leder ved en frivilligsentral i Bergen, og har lang erfaring fra organisasjonsarbeid og frivillig innsats.

Julie Tessem
Rådgiver - frivillighet og kultur
Telefon: +47 55 39 77 34 / Mobil: +47 98 40 27 29
E-post: jt@verdighetsenteret.no

Julie har bakgrunn fra kulturfeltet og en master i kunsthistorie fra UiB. Etter å ha vikariert som prosjektleder for begge opplæringsprogrammene på senteret fungerer hun nå som rådgiver innenfor feltet frivillighet og kultur. Hun har tidligere jobbet med kultur- og aktivitetstiltak for sårbare grupper, bl.a. på asylmottak og krisesenter og har erfaring med frivillig arbeid og organisasjonsarbeid både i Norge og internasjonalt.

Beate Magerholm
Rådgiver - frivillighet og kultur
Telefon: / Mobil: +47 98 85 40 20
E-post: bm@verdighetsenteret.no

Beate er vår rådgiver i Oslo. Der jobber hun med senterets utdanning Frivillighetskoordinering - eldreomsorg. Beate har hovedfag i religionsvitenskap. Hun var med på oppstarten av Villa Fredrikke aktivitetshus i Drammen kommune i 2010, et lavterskeltilbud for personer med demens. Beate jobber spesielt med frivillighetskoordinering og metodeutvikling. Hun har kontor ved VID vitenskapelige høgskole ved Majorstuen i Diakonveien 14-18.

Hanne Jones
Fagkonsulent - frivillighet og kultur
Telefon: +47 55 39 77 39 / Mobil: +47 984 83 179
E-post: hj@verdighetsenteret.no

Hanne Jones er fagkonsulent og jobber med fagutvikling og utdanning på området frivillighet og kultur. Hun har tidligere arbeidet med prosjektutvikling og ledelse av frivillige i Bergen Røde Kors, og har selv bred erfaring som frivillig i Kirkens Bymisjon, Kirkens SOS og på Vitalitetsenteret Frivilligsentral. Hun har tidligere jobbet i filmbransjen som produsent, regissør og produksjonsleder. Hanne har bachelorgrad i «Journalism, film and broadcasting» fra Cardiff University.

Silje B. Eikemo
Leder - Avdeling for helse og omsorg
Telefon: 55 39 77 32 / Mobil: 980 08 209
E-post: se@verdighetsenteret.no

Silje er leder for avdelingen helse og omsorg. Hun er fagansvarlig for utdanningene Omsorg ved livets slutt- en verdig alderdom og Akuttmedisinsk eldreomsorg. På Verdighetsenteret jobber hun bl.a. med fagutvikling, undervisning og veiledning. Silje er utdannet intensivsykepleier og veileder, og har lang klinisk erfaring fra intensiv- og overvåkingsavdeling. Hun har også arbeidet innen akuttpsykiatrien.

Siw-Anita Lien
Fagkonsulent- helse og omsorg
Telefon: 55 39 77 48 / Mobil: 944 95 004
E-post: sal@verdighetsenteret.no

Siw-Anita er utdannet hjelpepleier og har flere års erfaring fra sykehjem og hjemmesykepleie. Siw-Anita har master i religionsvitenskap fra Universitetet i Bergen. I tillegg har hun bred erfaring fra politikk, hvor arbeidsfeltet i flere år har vært helse- og omsorgspolitikk.

Mona Stautland
Rådgiver- helse og omsorg
Telefon: 55 39 77 35 / Mobil: 991 59 223
E-post: ms@verdighetsenteret.no

Mona er utdannet intensivsykepleier og har over tjue års klinisk erfaring fra overvåknings – og intensivavdelinger ved Haraldsplass Diakonale Sykehus og Haukeland Universitetssykehus. Hun har vært prosjektleder for kompetansehevende tiltak på egen arbeidsplass og konstituert fagsykepleier. På Verdighetsenteret jobber Mona med fagutvikling, undervisning og veiledning.

Bård Søilen
Fagkonsulent- helse og omsorg
Telefon: 55 39 77 78 / Mobil: 950 09 204
E-post: bs@verdighetsenteret.no

Bård er utdannet intensivsykepleier og har lang klinisk erfaring hovedsakelig fra akuttmottak, legevakt, ambulanse og medisinsk intensiv og overvåkning. Han har erfaring fra undervisning og simulering innen akuttmedisin ved medisinsk intensiv og overvåkning på Haukeland Universitetssykehus, samt for helsepersonell offshore. Bård er ansatt som fagkonsulent ved Verdighetsenteret og foreleser ved utdannelsen Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Kristine Askvik
Medierådgiver
Telefon: / Mobil: +47 412 21 802
E-post: ka@verdighetsenteret.no

Kristine Askvik er medierådgiver ved Verdighetsenteret. Hun har bakgrunn som kommunikasjonsrådgiver og helsejournalist. Hun har blant annet jobbet som journalist i NRK og Bergens Tidende, og som kommunikasjonssjef i bistandsorganisasjonen Kolibri Children at Risk Foundation.

Eli Lea
Rådgiver/stipendiat
Telefon: / Mobil: +47 99441414
E-post: eli@verdighetsenteret.no

Eli Lea har permisjon for å ta en phd ved VID vitenskapelig høyskole hvor hun utforsker hvordan billedkunst kan være en ressurs i demensomsorgen. I permisjonen har hun en bistilling som rådgiver ved Verdighetsenteret. Hun deltar i utviklingsarbeidet ved senteret og veiledning av fou-prosjekter.