Omsorgsprisen ble opprettet av GC Rieber Fondene i 2001 for å fremheve den enestående innsats mange gjør for at gamle eller andre hjelpetrengende og utsatte grupper skal ha et godt liv i deres siste levetid. Prisen tildeles en medarbeider, frivillig, pårørende, institusjon eller prosjekt som har vist fremragende omsorg – i Bergen eller Hordaland. Omsorgsprisen deles ut i et samarbeid mellom GC Rieber Fondene og Verdighetsenteret. Bergen kommune, etat for alders- og sykehjem, er også representert i arrangørgruppen.

Pårørende Rune Samdal fikk Omsorgsprisen 2018. Andreplassene gikk til avdelingssykepleier Janet Solsvik ved Signo Konows senter og Våketjenesten ved Bergen Røde Kors sykehjem ved leder for frivillighetstjenesten, Gunhild Kjøsnes.

PRISVINNERE: Våketjenesten ved Bergen Røde Kors sykehjem ved Gunhild Kjøsnes (til venstre) og sykepleier Janet Solsvik fikk 2.plassene. Eldreminister Åse Michaelsen delte ut prisene. Foto: Thor Brødreskift

 

Prisene ble delt ut under en festforestilling på DNS, Store Scene søndag 13.januar 2019.

Under forestillingen kunne du møte:

 • Åse Michaelsen – prisutdeler
 • Marthe Christine Valle – vokal, flygel
 • Helge Jordal – sang og opplesning
 • Knut Engedal – faglig innlegg
 • Kristoffer Sagmo Aalberg og Mathias Tiedemann,
  – fra DNS-oppsetningen Skipet De Zee Ploeg
 • BFUng – strykere og blåsere
 • Samuel Massie og Arne «Bestefar» Ulvolden
 • Stein Husebø – juryformann
 • Helge Lilletvedt – musikalsk ansvarlig
 • Sverre Chr. Wilhelmsen – konferansier

Førsteprisvinner mottar kr. 30 000 og Omsorgsstatuetten i bronse.  To andreprisvinnere mottar kr. 10 000 kroner hver. Alle prisvinnere får også årets Omsorgsbilde.

Vinnere av Omsorgsprisen

2018 Rune Samdal
2017 Anita Helen Krokeide
2016 Oddvin Heimvik 
2015 Tor Leif Pedersen
2014 Gerd og Turid Reistad
2013 Kåre Skorpen
2012 Johan Krohn-Hansen
2011 Ernfrid Landro
2010 Megafon v/redaktør Thomas A. Nilsen
2010 Ærespris til Wenche Foss
2009 Arne Jellestad
2008 Margrethe Slinning
2007 Åse Soligaard
2006 Inger Johanne Knudsen
2005 Amund Feste
2004 Frivilligtjenesten Bergen Røde Kors Sykehjem
2003 Ingelin Larsen
2002 Harald Nygaard
2001 Mildred Ø. Mork