Verdighetsenteret tilbyr faglig oppfølgingseminar til deltakere som har gjennomført Akuttmedisinsk eldreomsorg! 

Verdighetsenteret har igjen gleden av å tilby tidligere deltakere på Akuttmedisinsk eldreomsorg faglig oppfølgingsseminar.

Varighet: to dager

Innhold: forelesning, praktisk øvelse og scenariotrening. Se program her: Faglig oppfølgingsseminar (lenke)

Målet: anvende systematiske observasjoner og iverksette relevante tiltak. Deltagerne skal anvende kunnskap som de har tilegnet seg under etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg. I tillegg vil deltagerne få en innføring hjerte- lungeredning, og de vil få øve på hjerte-lungeredning med defibrillator. Etisk refleksjon vedrørende HLR-status vil bli vektlagt.

Antall deltagere: 20 (begrenset antall plasser – første mann til møllen prinsippet som gjelder!)

Påmeldingskrav: tilbudet gjelder kun for tidligere deltakere ved etterutdanningen Akuttmedisinsk eldreomsorg.

Dato: arrangeres x 1 per år. Er utsatt til 2021 grunna Covid-19. Endelig dato kommer.

Pris: 3000,-/deltaker

 

 • OPPFØLGINGSSEMINAR I AKUTTMEDISINSK ELDREOMSORG NOVEMBER 2019

   

   

  Initial vurdering og behandling av akutt syk pasient!

  4 akuttsituasjoner – 4 behandlingsteam

 • Teamarbeid

 • Pasienten i fokus

 • Medikamenthåndtering

 • Dobbelkontroll – sikkerhet for pasienten

 • Bevisstløs pasient – slag eller hypoglykemi?

 • Hva mestret vi?

 • Vurdering underveis i simuleringen

 • Hva kan vi gjøre bedre neste gang?

 • Veiledning i bruk av hjertestarter

 • Bevisstløs – puster ikke normalt

  HJERTESTANS

 • 30 KOMPRESJONER – 2 INNBLÅSNINGER

   

 • Trening med hjertestarter

 • Veiledning underveis i behandlingen

 • Debriefing i team

 • Undervisning og tett oppfølging fra lege og intensivsykepleier