En god eldreomsorg er avhengig av kompetente og trygge ansatte. Gjennom tverrfaglig samarbeid legger ansatte i eldreomsorgen til rette for at eldre skal få leve verdige liv helt til det siste.

Faglig kompetanse er en forutsetning for at pasienten kan få god pleie, omsorg og behandling, føle trygghet og få en meningsfull tilværelse like til det siste. Faglig kompetanse er også avgjørende for å skape en verdig avslutning på livet for den døende gamle, og for at pårørende føler seg ivaretatt både før, under og etter dødsfallet. På bakgrunn av dette har Verdighetsenteret videreutviklet vår opprinnelige etterutdanning Omsorg ved livets slutt – en verdig alderdom. Palliativ eldreomsorg tar for seg en rekke aktuelle tema, og kombinerer teori og praktisk trening.

Utdanningen passer for deg som:

   • Vil ha økt kompetanse i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle.
   • Ønsker påfyll og oppfriskning av kunnskap
   • Styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom yrkesgrupper
   • Vil eller skal iverksette prosjekter innen palliasjon og ønsker veiledning
   • Vil bli bedre til å ivareta psykiske, sosiale, kulturelle og åndelig/eksistensielle aspekter ved livets slutt.
   • Ønsker flere verktøy i kommunikasjon med pasienter og pårørende

Utdanningen er rettet mot fagutdannet helsepersonell som f.eks. sykepleiere og helsefagarbeidere ansatt i eldreomsorgen. Deltakerne kan være ansatt både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Andre yrkesgrupper som arbeider med sårbare gamle kan også ha stort utbytte av utdanningen.

Innhold:

 • Forhåndssamtale og palliativ plan
 • Etikk, kommunikasjon og sorg
 • Sykdomslære og symptomlindring
 • Ivaretakelse av pårørende, etterlatte og pleieren
 • Åndelig og eksistensiell omsorg
 • Sykdom og død i ulike kulturer
 • Hjemmedød
 • Stell av døde
 • Frivillige som samarbeidspartnere i eldreomsorgen
 • Prosjektarbeid i eldreomsorgen

Her finner du fagplan for Palliativ eldreomsorg.

Prosjekt
Deltakerne på Palliativ eldreomsorg kan velge å gjennomføre et prosjekt ved arbeidsplassen i løpet av utdanningen. Som deltaker får du faglig støtte og veiledning til ditt prosjekt fra Verdighetsenteret.

Praktisk informasjon

Utdanningssted: Bergen
Varighet: 2 samlinger, totalt 6 dager. 2 kull årlig.
Antall deltakere per kull: 20
Søknadsfrist: Fortløpende opptak

Pris: Kr. 6000,- per deltaker. 4000,- kr per deltaker dersom 3 stykker melder seg på fra samme arbeidsplass.
Studieavgiften inkluderer tre samlinger, kursmateriell, kaffe/frukt og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne.
Påmelding er bindende.

KULL 3 – meld deg på her!

Samling 1:      22. oktober til 24. oktober
Samling 2:      26. november til 28. november

Kontaktpersoner:

Siw-Anita Lien, Rådgiver Helse og Omsorg
Epost: sal@verdighetsenteret.no
Tlf kontor: 55397748
Mobil: 94495004

 

 

Silje Eikemo, Leder Helse og Omsorg
Epost: se@verdighetsenteret.no
Tlf kontor: 55397735
Mobil: 908 08 209

 

Kreditering
  • Godkjent som meritterende timer til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie i NSF
  • Godkjent for klinisk fagstige i Fagforbundet og Delta.
Betaling

Studieavgift betales med faktura eller kort. Ved fakturering er betalingsfristen 21 dager.
Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor SA for oppfølging av ubetalte regninger.

Avbestilling

Skjer avbestilling av utdanningen tidligere enn 1 måned før oppstart, refunderes hele beløpet. Ved avbestilling senere enn 1 måned før kursstart, refunderes halvparten av avgiften. Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, får man ingen refundering.Ved sykdom refunderes hele beløpet mot fremleggelse av legeerklæring. Plassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Verdighetsenteret.