Palliativ eldreomsorg handler om helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase.  

Kompetanse innen palliasjon er en forutsetning for at pasienten kan få god pleie, omsorg og behandling, føle trygghet og få en meningsfull tilværelse like til det siste. Kompetansen er også avgjørende for å skape en verdig avslutning på livet for den døende gamle, og for at pårørende føler seg ivaretatt både før, under og etter dødsfallet. Palliativ eldreomsorg tar for seg en rekke aktuelle tema, og kombinerer teori og praktisk trening.

Utdanningen passer for deg som:

 • Vil ha økt kompetanse i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle.
 • Ønsker påfyll og ny, oppdatert kunnskap innen palliasjon.
 • Vil bli bedre til å ivareta fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelig/eksistensielle behov ved livets slutt.
 • Ønsker flere verktøy i kommunikasjon med pasienter og pårørende.
 • Er opptatt av tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper og ønsker å styrke dette.
 • Ønsker eller skal iverksette prosjekter innen palliasjon og trenger veiledning.

 

Lær å gjenkjenne tegn på psykisk sykdom hos eldre

Psykologspesialist Sindre Angeltvedt underviser om psykisk sykdom hos eldre ved etterutdanningen Palliativ eldreomsorg.

Lær mer om palliativ plan

– Se til Møre og Romsdal. Palliativ plan bør innføres i hele landet, sier faglig leder Gro Helen Dale ved Verdighetsenteret.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er fagutdannet helsepersonell som f.eks. sykepleiere og helsefagarbeidere, ansatt på sykehjem og i hjemmetjenesten. Etterutdanningen har også relevans for helsepersonell ansatt på sykehus, legevakt, helsehus, etc.

Formål

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige/eksistensielle behov ved livets slutt.

Innhold:

 • Palliasjon og den gamle pasienten
 • Forhåndssamtaler og palliativ plan
 • Etikk og kommunikasjon
 • Sorg
 • Symptomlindring
 • Åndelig og eksistensiell omsorg
 • Palliasjon og demens
 • Personsentrert demensomsorg
 • Alderspsykiatri
 • Tvang
 • Ivaretakelse av pårørende og etterlatte
 • Hjemmedød
 • Ivaretakelse av hjelperen
 • Frivillighet og palliasjon
 • Prosjektarbeid i eldreomsorgen

Interne forelesere ved etterutdannelsen er leger og spesialsykepleiere med lang klinisk erfaring. I tillegg innhenter vi forelsere med annen relevant fagbakgrunn som prest, psykologspesialister og spesialsykepleiere. Felles for de eksterne foreleserne er at de har spisskompetanse innenfor sitt fagområde, og de representerer ulike miljøer som for eksempel NKS Olaviken, Kompetansesenter for demens, Palliativt team ved Haukeland Universitetssykehus og Sunniva senter for lindrende behandling.

For mer informasjon om utdanningen se fagplan Palliativ eldreomsorg 2019 (lenke)

Praktisk informasjon

Utdanningssted: Bergen
Varighet: 2 samlinger à 3 dager (tirsdag -torsdag), totalt 6 dager. Første dag på hver samling starter kl.10.00 og slutter kl.16.00. Tidspunkt dag 2: kl. 09.00 – 16.00. Dag 3: kl. 09.00 – 15.00.
Antall deltakere per kull: 20
Antall kull per år: 2
Søknadsfrist: Fortløpende opptak                                                                                                                                                                                   
Pris: Kr. 6000,- per deltaker. 4000,- kr per deltaker dersom 3 stykker melder seg på fra samme arbeidsplass.
Deltageravgiften inkluderer to samlinger, kursmateriell, kaffe/frukt og lunsj. Reise og opphold betales av deltakerne.
Påmelding er bindende.

Kull høst 2019 er full, men det er mulighet for å melde seg på kull vår 2020.

KULL 25: Samling 1 – 5 mai til 7 mai  Samling 2 – 16 juni til 18 juni         

Meld deg på her (lenke)

 

Kontaktpersoner:

 

Mona Stautland, Rådgiver avd. Helse og Omsorg
Epost: ms@verdighetsenteret.no
Kontor: 55 39 77 48
Mobil: 991 59 223

 

 

Silje Eikemo, Leder Helse og Omsorg
Epost: se@verdighetsenteret.no
Tlf kontor: 55397735
Mobil: 908 08 209

 

Betaling

Studieavgift betales med faktura eller kort. Ved fakturering er betalingsfristen 21 dager. Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor AS for oppfølging av ubetalte regninger.

Avbestilling

Skjer avbestilling av utdanningen tidligere enn 1 måned før oppstart, refunderes hele beløpet. Ved avbestilling senere enn 1 måned før kursstart, refunderes halvparten av avgiften. Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, får man ingen refundering. Ved sykdom refunderes hele beløpet mot fremleggelse av legeerklæring. Plassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Verdighetsenteret.