Palliativ eldreomsorg handler om helhetlig ivaretakelse av sårbare gamle i livets sluttfase.  

Kompetanse innen palliasjon er en forutsetning for at pasienten kan få god pleie, omsorg og behandling, føle trygghet og få en meningsfull tilværelse like til det siste. Kompetansen er også avgjørende for å skape en verdig avslutning på livet for den døende gamle, og for at pårørende føler seg ivaretatt både før, under og etter dødsfallet.

Utdanningen passer for deg som:

 • Vil ha økt kompetanse i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle.
 • Ønsker påfyll og ny, oppdatert kunnskap innen palliasjon.
 • Vil bli bedre til å ivareta fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelig/eksistensielle behov ved livets slutt.
 • Ønsker flere verktøy i kommunikasjon med pasienter og pårørende.
 • Er opptatt av tverrfaglig samarbeid mellom yrkesgrupper og ønsker å styrke dette.

 

Lær å gjenkjenne tegn på psykisk sykdom hos eldre

Psykologspesialist Sindre Angeltvedt underviser om psykisk sykdom hos eldre ved etterutdanningen Palliativ eldreomsorg.

Lær mer om palliativ plan

– Se til Møre og Romsdal. Palliativ plan bør innføres i hele landet, oppmoder Verdighetsenteret.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er fagutdannet helsepersonell som f.eks. sykepleiere og helsefagarbeidere, ansatt på sykehjem og i hjemmetjenesten. Etterutdanningen har også relevans for helsepersonell ansatt på sykehus, legevakt, helsehus, etc.

Formål

Formålet med utdanningen er å øke kompetansen til fagutdannet helsepersonell i møte med sårbare, alvorlig syke og døende gamle. Deltakerne skal tilegne seg kunnskap om fysiske, psykiske, sosiale, kulturelle og åndelige/eksistensielle behov ved livets slutt.

Innhold:

 • Palliasjon og livets slutt 
 • Forhåndssamtaler og palliativ plan 
 • Geriatri og palliasjon 
 • Demens og palliasjon  
 • Symptomlindring i terminal fase 
 • Covid-19 og palliasjon 
 • Åndeleg og eksistensiell omsorg 
 • Sykdom og død i ulike kulturer 
 • Etikk 
 • Hjemmedød 
 • Stell av døde 
 • Kommunikasjon 
 • Sorg 
 • Ivaretakelse av pårørende og etterlatte 
 • Ivaretakelse av hjelperen 
 • Frivillighet og palliasjon

Interne forelesere ved etterutdannelsen er overlege i anestesi og palliasjon og spesialsykepleiere med lang klinisk erfaring. I tillegg innhenter vi forelsere med annen relevant fagbakgrunn.

For mer informasjon om utdanningen se fagplan Palliativ eldreomsorg 2019 (lenke)

Etterutdanningen er godkjent av Fagforbundet og Delta som tellende program for klinisk fagstige og av
NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 28 timer.

Praktisk informasjon

Utdanningsform: Digital. I undervisninga blir det brukt videoforelesning, interaktive quiz og videomøter med gruppearbeid, refleksjon og diskusjon om fagstoffet. Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til de digitale plattformane som vil bli brukt på forhånd.

Varighet: 2 samlinger à 2dager (tirsdag – onsdag), totalt 4 dager.

Tid for samling 1 med videomøter
Kull 25 samling 1: 13.10.2020 – 14.10.2020 kl 09.00-16.00

Tid for samling 2 med videomøter:
Kull 25 samling 2: 24.11.2020 – 25.11.2020 kl 09.00-16.00

Påmelding: Antall deltakere per kull: ca 20
Pris: Kr. 6000,- per deltaker. 4000,- kr per deltaker dersom 3 stykker melder seg på fra samme arbeidsplass.
Påmelding er bindende.

Betaling

Studieavgift betales med faktura eller kort. Ved fakturering er betalingsfristen 21 dager. Verdighetsenteret har avtale med selskapet Kredinor AS for oppfølging av ubetalte regninger.

Avbestilling

Skjer avbestilling av utdanningen tidligere enn 1 måned før oppstart, refunderes hele beløpet. Ved avbestilling senere enn 1 måned før kursstart, refunderes halvparten av avgiften. Ved avbestilling senere enn 2 uker før kursstart, får man ingen refundering. Ved sykdom refunderes hele beløpet mot fremleggelse av legeerklæring. Plassen kan overføres til en annen person uten ekstra kostnad. En avbestilling er kun gyldig hvis den er bekreftet av Verdighetsenteret.