Skip to content

Palliativ plan

 

DIALOG: Gjennom en Forberedende samtale utarbeider man en Palliativ plan. FOTO: Herman Dreyer

DIALOG: Gjennom en Forberedende samtale utarbeider pasient, pårørende og helsepersonell i samarbeid en Palliativ plan. FOTO: Herman Dreyer

Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes når pasienten nærmer seg den siste fasen.

 

Palliativ plan er en plan som helsepersonell ved sykehjem eller hjemmetjeneste lager i samarbeid med pasient og pårørende.

Beskrive ønsker ved livets slutt
Planen er en beskrivelse av hva slags omsorg pasienten skal få ved livets slutt. Verdighetsenteret anbefaler at planen lages når lege har anslått at pasienten bare har et halvt år eller mindre igjen å leve. Planen lages etter at man først har gjennomført Forberedende samtale (lenke).

Kartlegge helse og tilstand
Palliativ plan skal inneholder informasjon om pasienten sine diagnoser, allmennfunksjon, informert eller formodet samtykke, hvilke føringer som gjelder hvis pasienter blir dårligere og dokumentasjon på helsetilstand. Planen skal også inneholde tiltak for de ulike diagnosene og eventuell forverring. Den palliative planen iverksettes når pasienten er inne i sine aller siste dager.

Eksempler og maler

Se eksempel på ferdig utfylt palliativ plan

Palliativ plan mal

Forberedende samtale- veileder