Fagboken «En verdig alderdom – omsorg ved livets slutt»

Utgitt av Verdighetsenteret og Fagbokforlaget.
Boken kan bestilles hos Fagbokforlaget (lenke). 

 

 

Palliativ plan

Verdighetsenteret har utviklet verktøyet Palliativ plan. Vi anbefaler at planen brukes når en pasient nærmer seg den siste fasen. 

 

Ferdig utfylt eksempel på Palliativ plan:

Palliativ plan Eksempel_jan 2018

 

Film – stell og håndtering av sentralt venekateter!

(Brukes i undervisning på etterutdannelsen Akuttmedisinsk eldreomsorg)

 Stell av innstikksted (lenke)             Bytte av treveiskraner (lenke)

Tilkobling av infusjon (lenke)           Frakobling av infusjon (lenke)

Seponering av sentralt venekateter (lenke)

 

Forhåndssamtaler
Veileder Forhåndssamtaler (pdf)

Behandling døende
Behandlingsalgoritmer for vanlige symptomer hos døende voksne. De fire viktigste medikamentene (lenke).

Livsforlengende behandling
Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling (lenke).

 

 

 

 

Omsorg – nordisk tidsskrift for palliasjon
Kan bestilles hos Fagforlaget for å få tilsendt tidsskriftet i papirform (lenke).
Det kan også leses digitalt ved å tegne abonnement hos Fagbokforlaget (lenke). 

 

 

 

Metodebok for sykehjemleger (Red. Bård R Kittang)
Målrettede behandlingsprosedyrer som er tilpasset sykehjemspopulasjonen.

 

Pasientsikkerhetsprogrammet – I trygge hender 24/7
Det femårige, nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet (2014 – 2018) skal redusere pasientskader ved hjelp av målrettede tiltak i hele helsetjenesten. (www.pasientsikkerhetsprogrammet.no)
Her finner du blant annet NEWS score og ISBAR kommunikasjonsverktøy.
(NEWS og ISBAR)