Fagboken «En verdig alderdom – omsorg ved livets slutt»
Utgitt av Verdighetsenteret og Fagbokforlaget.
Boken kan bestilles hos Fagbokforlaget (lenke). 

 

Omsorg – nordisk tidsskrift for palliasjon
Kan bestilles hos Fagforlaget for å få tilsendt tidsskriftet i papirform (lenke).
Det kan også leses digitalt ved å tegne abonnement hos Fagbokforlaget (lenke). 

Frivillighet kommer ikke av seg selv – kompetanseutvikling og profesjonell tilrettelegging av
frivillighet i eldreomsorgen. (Red. Liv Nybø og Eirin Hillestad)

“Villa Fredrikke” : Et eksempel på en modell for frivillig innsats i demensomsorgen.
(Red. Beate Magerholm og Bjørg Th. Landmark)

Øyeblikkets kunst – Kunstomvisning for personer med demens. (Red. Eli Lea og Siri Breistein)