Fagforening
Er du organisert i en fagforening, kan du søke støtte til utdanning og etterutdanning der. Vær oppmerksom på eventuelle tidsfrister for søknad.
Fagforbundet har utdanningsstipend som du kan søke om.
Sykepleieforbundet har utdanningsstipend som du kan søke om.
Delta har stipend til yrkesrettet kompetanseutvikling som du kan søke om.
Legeforeningen har utdanningsfond der du kan søke støtte.

Kompetanseheving omsorg ved livets slutt
Arbeidsgiver eller helseledelse i kommunen kan søke om tilskudd for Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. Midlene tildeles av Helsedirektoratet i samarbeid med Fylkesmennene.

Se mer informasjon om Kompetanseløft 2025 her. 
Her vil det åpnes for søknader snart.

Generell kompetanseheving i eldreomsorgen
Arbeidsgiver eller helseledelse i kommunen kan søke om tilskudd fra Kompetanseløft for eldreomsorgen. Midlene tildeles av Fylkesmennene i samarbeid med Helsedirektoratet.