I Verdighetsenterets to nasjonale opplæringsprogrammer blir ‘en verdig alderdom’ belyst gjennom en  «ringer-i-vann»-pedagogikk.  Ønsket om å dele kompetanse og kunnskap preger også senterets øvrige samfunnsrettede virksomhet. Vi kombinerer her gode opplevelser med faglig formidling og diskusjon omkring omsorgsfaglige dilemmaer og muligheter. Hvordan kan man best spille på alle aktører, og utvikle dynamikken mellom det sentrale firkløver på helsefeltet: pårørende, pasienten, profesjonelle og frivillige? Senterets åpne arrangementer og kreative allianser viser hvor avhengige vi er av hverandre.

Eksempler på slike møteplasser er Verdighetskonferansen, den årlige Omsorgsprisen på Den Nationale Scene, det tverrfaglige arrangementet En dag for verdighet i Bergen Kino i september, debatter i Litteraturhuset og det faglige samarbeidet med Kunst- og designhøgskolen i Bergen.