Om Verdighetskonferansen 

Verdighetskonferansen har siden 2009 vært en vårlig, nasjonal og tverrfaglig nettverksarena.
Våren 2021 er konferansen digital. Årets tema: Mellom liv og død

Konferansen åpner 15.mars. Når du melder deg på, vil du få tilgang til alle foredrag og debatter fra konferansen åpner 15.mars og i én måned. Det betyr at du kan velge når du vil få med deg konferansen. Du kan se enkeltforedrag utover hele måneden eller velge å se alt samlet fra 15.mars. Her kan du tilpasse til din hverdag, hva som passer best.

Målgruppe: Konferansen er for alle som jobber i eldreomsorgen, eller som yter en innsats inn mot gamle – uavhengig av utdanning og profesjon eller om du er ansatt, pårørende, frivillig, organisasjons- eller institusjonsleder.

Påmelding

Fra 1. februar 2021
Deltakeravgift: kr. 500,- / kr 350,- for medlemmer i Fagforbundet

Program

Programmet vil være tilgjengelig fra 15. mars 2021. Her vil du blant annet møte musiker og sykepleier Marthe Chr. Valle, prof. dr.med ved Akuttmedisinsk klinikk UNN Mads Gilbert, filmskaper Margreth Olin (Dei mjuke hendene), i samtale med tidligere teatersjef og operadirektør Tom Remlov, samt «hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen – forfatteren bak Livet er et usikkert prosjekt og Det er ikke mer synd på deg enn andre, i møte med «twitterlegen» Wasim Zahid fra «Hva feiler det deg?».

Det blir også paneldebatt ledet av Anne Grosvold. Vi får høre erfaringer fra frivillig arbeid som besøksvenn i Norges Røde Kors: Inspirerende og engasjert fra en vi kjenner fra helt andre arenaer, videre samtaler og aktuelle innlegg om akuttmedisinsk eldreomsorg, etikk i sykehjem og hjemmetjeneste, ressurssterk 94-åring som blogger og kortfilm om barn som omsorgspersoner.

Kontakt

Prosjektleder
Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret
Tlf. 971 81 079 / scw@verdighetsenteret.no

Faglig koordinator
Ingvar Tølløv Skjerve – rådgiver, Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet
Tlf. 480 97 983 / ingvar.skjerve@fagforbundet.no

Sekretariat og påmelding
Lizeth Maria Hansen – sekretær – Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet
Tlf. 980 02 810 / lizeth.maria.hansen@fagforbundet.no