Dette er Verdighetskonferansen 2021. Håper du blir med! 

Verdighetskonferansen har siden 2009 vært en vårlig, nasjonal og tverrfaglig nettverksarena.
Denne våren er konferansen digital. Det er Verdighetsenteret og Fagforbundet som står bak årets program. Når du melder deg på, vil konferanseinnholdet være tilgjengelig på nett fra 15.mars til 14.april.

Målgruppe
Arrangementet er for alle som jobber i eldreomsorgen, eller som yter en innsats inn mot gamle – uavhengig av utdanning og profesjon eller om du er ansatt, pårørende, frivillig, organisasjons- eller institusjonsleder.

Årets tema: Mellom liv og død
Programmet vil fokusere på norsk eldreomsorg i spennet mellom liv og død. Emnet vil bli belyst av ulike faggrupper – leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, kunstnere, politikere, samt fra barnet, den gamle og den frivilliges ståsted.

Meld deg på her!

(Obs – nettleseren Explorer fungerer ikke for påmelding. Bruk gjerne Chrome eller Safari.)

Det er mulig å melde seg på helt frem til 14. april. Elektronisk påmelding og registrert og betalt deltakeravgift gir digital tilgang til arrangementet, via din egen datamaskin hjemme eller jobben.
Lenke til konferanseprogrammet blir sendt til den oppgitte e-postadressen. Om du melder deg på før 15. mars vil lenken bli sendt dagen før oppstart. For påmeldinger etter denne dato gjelder kun direkte betaling med kort.
Deltakeravgift: kr. 500,- / kr 350,- for medlemmer i Fagforbundet

Program – Verdighetskonferansen 2021

Konferansen tilbyr et variert innhold. Du kan selv velge i hvilken rekkefølge du ønsker å se intervjuene, foredragene, filmesnuttene, debattene og de kulturelle innslagene. Konferanseinnholdet vil bli satt opp som en spilleliste.

95 år og blogger
Ada Bjerkvig er en stemme for sin generasjon: Møte en 95-årig blogger, livskraftig og frittalende.

Men hva om det går galt?
«Hypokonderlegen» Ingvard Wilhelmsen og «twitterlegen» Wasim Zahid skal snakke om risiko, tillit, ansvar og mulighet for feil i liv og yrkesliv.

Hvordan skal vi ta vare på helsearbeiderne våre – og de gamle?
Ingvar Skjerve i Fagforbundet leder debatt mellom Geir Jørgen Bekkevold (KrF), Hege Haukeland Liadal (Ap), overlege Mads Gilbert, leder Yrkesseksjon helse og sosial Iren Luther i Fagforbundet og faglig leder Sebastian von Hofacker ved Verdighetsenteret.

Akuttmedisinsk rapport fra nord
Mange har sikkert fulgt overlege Mads Gilbert og kollegene i dokumentarserien 113 på NRK. Han vil blant annet formidle erfaringer fra et prehospitalt prosjekt med pasienter som skal innlegges.

Sykepleier og musiker
Marthe Christine Valle er både sykepleier og artist. Hun bidrar med musikkforedraget «Uro», og kunstneriske innslag gjennom hele konferansen.

Å være besøksvenn 
Vi får et inspirerende og engasjert møte med en Røde Kors-besøksvenn som vi kjenner fra helt andre arenaer.

Å møte alvorlig og akutt syke gamle
Hva skal helsepersonell gjøre i spennet mellom behandling på stedet og sykehusinnleggelse?
Vi møter ansatte ved Verdighetsenteret som driver opplæring av helsepersonell i hele landet.

Død – en del av selve livet 
Temaet her er barn som omsorgspersoner. Vi skal se kortfilmen «Elveleie» og høre regissør Sylvelin Måkestad i samtale med Sverre Chr. Wilhelmsen fra Verdighetsenteret.

Etisk kompetanseheving i norske kommuner 
Prosjektleder Christine Haga Sørlie i KS gir oss en oppdatering på hvordan det går.

Samarbeid mellom profesjoner
Sykepleiere og helsefagarbeidere i dialog om kompetanseplanlegging og oppgavedeling i kommune-Norge

Disse får du møte

Geir Jørgen Bekkevold
Stortingsrepresentant (KrF), leder av Helse- og omsorgskomitéen, teolog

Ada Bjerkvig
95-årig blogger fra Bergen: «Tøysete å bli behandlet som et barn, bare fordi jeg er eldre!»

Silje B. Eikemo
Konstituert daglig leder, Verdighetsenteret, intensivsykepleier

Eskild Hustvedt
Gründer av www.pleiar.no, avdelingstillitsvalgt Fagforbundet, kreftsykepleier

Mads Gilbert
Overlege, prof.dr.med, Akuttmedisinsk klinikk, UNN. Nødhjelpsarbeider og lokalpolitiker (Rødt) 

Sebastian von Hofacker
Faglig leder ved Verdighetsenteret, palliativmedisiner, anestesiolog, tidligere leder av Klinisk etikkomité ved Haraldsplass Sykehus

Elsa Christine Irgens
Rådgiver, avd. Helse og omsorg, Verdighetsenteret, intensivsykepleier

Aina Kolle
Leder, avd Helse og omsorg, Verdighetsenteret, intensivsykepleier

Hege Haukeland Liadal
Stortingsrepresentant (Ap), medlem av Helse- og omsorgskomitéen, siviløkonom

Iren Mari Luther
Leder, Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial, sykepleier

Kjersti Mjør
Journalist i Bergens Tidende, forfatter, Kulturdepartementets nynorskpris 2019

Sylvelin Måkestad
Manusforfatter og filmregissør, blant annet av ‘Elveleie’ – om barn som pårørende

Silje Naustvik
Sykepleier og nestleder i Norsk Sykepleierforbund

Mette Nord
Forbundsleder i Fagforbundet og hjelpepleier.

Torill Selsvold Nyborg
Styreleder i Verdighetsenteret, stortingsrepresentant (KrF) og sykepleier.

Margreth Olin
Filmregissør og manusforfatter, særlig opptatt av mennesker som av ulike grunner trenger hjelp til å klare seg

Tom Remlov
Tidligere teatersjef ved Den Nationale Scene og Riksteatret, administrende direktør i Norsk Film A/S og Den Norske Opera og ballett

Kurt Rønning
Nestleder, Fagforbundets Yrkesseksjon helse og sosial, hjelpepleier

Ingvar Skjerve
Rådgiver i Fagforbundet, sykepleier, medforfatter av bøkene Deltakerne og Homo Solidaricus

Christine Haga Sørlie
Prosjektleder avdeling SVD Helse og velferd, KS. Innlegg om etisk kompetanseheving i norske kommuner

Marthe Christine Valle
Artist og sykepleier, gjennomgangsfigur med musikkforedraget Uro og sanger underveis

Ingvard Wilhelmsen
Indremedisiner, psykiater og prof. emeritus med hypokondri som spesialfelt, fagbokforfatter

Sverre Chr. Wilhelmsen
Brobygger ved Verdighetsenteret, kulturformidler og prosjektleder, Verdighetskonferansen

Wasim Zahid
«Twitterlegen», kjent fra «Hva feiler det deg?» på NRK, skribent, foredragsholder og forfatter

Kontakt

Prosjektleder
Sverre Chr. Wilhelmsen – brobygger, Verdighetsenteret
Tlf. 971 81 079 / scw@verdighetsenteret.no

Faglig koordinator
Ingvar Tølløv Skjerve – rådgiver, Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet
Tlf. 480 97 983 / ingvar.skjerve@fagforbundet.no

Sekretariat og påmelding
Lizeth Maria Hansen – sekretær – Yrkesseksjon helse og sosial, Fagforbundet
Tlf. 980 02 810 / lizeth.maria.hansen@fagforbundet.no