Er du klar for konferanse i 2019?

Sett av datoene for Verdighetskonferansen-Kreativ omsorg 2019 allerede nå.

Tirsdag 26.mars og onsdag 27.mars arrangeres Verdighetskonferansen – Kreativ Omsorg 2019 på Thon Hotel Storo i Oslo.
Se mer informasjon på konferansens nettside. Påmeldingsfrist er 11.mars 2019!

Konferansens tema er kvalitet, liv og omsorg i eldre år
Tematikken favner både sykehjem og hjemmebaserte tjenester og inkluderer organisasjons- og kompetansemiljøer.
Kreativitet, miljøbehandling, kunst- og aktivitetstiltak. Hva kan vi få til med den kompetansen og de rammene vi har?
Konferansen vil være praktisk rettet, med konkrete tips og presentasjon av prosjekter og tiltak.

Målgruppe
For deg som jobber praksisrettet, tett på brukere og pasienter, uavhengig av utdanning og profesjon, eller om du er ansatt, pårørende eller frivillig.

For mer informasjon, kontakt prosjektlederne
Sverre Chr. Wilhelmsen, brobygger – scw@verdighetsenteret.no / tlf. 971 81 079
Ingvar Skjerve, rådgiver – ingvar.skjerve@fagforbundet.no / tlf. 480 97 983

Fagsamling frivillighetkoordinatorer

FOREDRAGSHOLDER: Journalist og forfatter Vetle Lid Larssen kommer. Foto: Sturlason

100 frivillighetskoordinatorer fra hele landet samles til to dager med faglig påfyll og inspirasjon i september.  Verdighetsenteret tilbyr for første gang en nasjonal fagsamling for frivillighetskoordinatorer. På programmet 27.og 28. september står blant annet journalist og forfatter Vetle Lid Larssen. Det blir lagt vekt på at deltakerne skal dele erfaringer og knytte kontakter sammen med kolleger fra hele landet. Her kan du melde deg på.  Les mer om programmet her.

 En dag for verdighet 2018

Verdighetsenteret har siden 2012 koordinert et arrangement som spesielt skal løfte frem unge mennesker som omsorgspersoner i kontakt med samfunnets sårbare og gamle.  Målet er å skape møteplasser der vi deler historier om hva verdighet betyr i hverdagen.  Under En dag for verdighet 2018 12.september 2018 viser vi en ny ungarsk/britisk/tysk dokumentarfilm som kan inspirere mye – og kanskje også provosere en smule?

Les mer om En dag for verdighet 2018 her. 

Kunst, mestring og omsorg 2018

Nasjonal konferanse om dans, billedkunst og musikk som ressurs i eldreomsorg arrangeres i Bergen april 2018.

Hvordan kan vi nå helse- og omsorgstjenestenes mål om å sikre den enkeltes mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse?

Tid: Torsdag 19. – fredag 20. april 2018
Sted: KODE 1, Bergen

Les mer om konferansen og påmelding her (lenke)

Verdighetskonferansen 2017

2017: Daglig leder Odd Jordheim ved Verdighetsenteret og seniorrådgiver Hilde Hatleskog Zeiner i Helse og omsorgsdepartmentet.

Helse og omsorgsdepartementet deltok på konferansen i 2017. Les mer om samarbeidet mellom departementet og Verdighetsenteret (lenke). 

Verdighetskonferansen – Kreativ omsorg 2017 ble arrangert i Bergen i april 2017 (lenke til programmet).

Verdighetskonferansen arrangeres annethvert år. Verdighetskonferansen 2019 vil bli arrangert i Bergen i april 2019.